விண்ணில் விண்மீன் ஆயிரம் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 01, 2023

Movie Name
Kaappaan (2019) (காப்பான்)
Music
Harris Jayaraj
Year
2019
Singers
Nikitha Harris
Lyrics
Vairamuthu
விண்ணில் விண்மீன் ஆயிரம்
வானம் ஒன்று
மண்ணில் பூக்கள் ஆயிரம்
பூமி ஒன்று

விண்ணில் விண்மீன் ஆயிரம்
வானம் ஒன்று
மண்ணில் பூக்கள் ஆயிரம்
பூமி ஒன்று

உடல் நிறம் மாறலாம்
உயிர் நிறம் ஒன்றுதான்
பேரன்பால் ஒன்றாய் சேரும்
தேசம் நன்றுதான்

தொழும் முறை மாறலாம்
இறை என்று ஒன்றுதான்
நம் ஈஸ்வர் அல்லா தேவன்
எல்லாம் ஒன்றுதான்

விண்ணில் விண்மீன் ஆயிரம்
வானம் ஒன்று
மண்ணில் பூக்கள் ஆயிரம்
பூமி ஒன்று


விண்ணில் விண்மீன் ஆயிரம்
வானம் ஒன்று
மண்ணில் பூக்கள் ஆயிரம்
பூமி ஒன்று

ஒற்றை தேசம் என்றும்
ஒற்றை வாழ்க்கை என்றும்
யார் நினைத்தாலும் திணித்தாலும்
நிறைவேறுமா

பல வண்ணங்களால்
செய்த ஓவியம் போல்
ஒரு நிறம் கொண்ட படம் என்றும்
அழகாகுமா

வேற்றுமையில் அழகியல் உண்டு
வேற்றுமையில ஒற்றுமை நன்று
சகிப்பென்னும் பண்பாடு
படைத்த நிலம் இது

ஆஹ் விண்ணில் விண்மீன் ஆயிரம்
வானம் ஒன்று
மண்ணில் பூக்கள் ஆயிரம்
பூமி ஒன்று

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.