குறிலே குறிலே குயிலே பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 02, 2023

Movie Name
Kaappaan (2019) (காப்பான்)
Music
Harris Jayaraj
Year
2019
Singers
Javed Ali
Lyrics
Kabilan
போன மாசம் பார்த்த நிலா
என்னோடு உலா வந்தாலே ஒய்யாலே
குறிலே குறிலே குயிலே
நெடிலே நெடிலே குழலே எலே

வெடலே வெடலே உடலே
தொடல தொடல தொடலே மேலே

உன் மீசை முடியாலே
மெத்தை தச்சானே
முத்தம் வெச்சானே மச்சானே

போன மாசம் பார்த்த நிலா
என்னோடு உலா வந்தாலே ஒய்யாலே
குறிலே குறிலே குயிலே
நெடிலே நெடிலே குழலே எலே

வெடலே வெடலே உடலே
நான் தொடல தொடல
தொடலே மேலே

உன் குச்சி இடுப்பு
குளுங்கரப்போ நச்சு நச்சு
நான் சொள சொளயா
ருசுச்சிடவா பிச்சு பிச்சு

உன் குச்சி இடுப்பு
குளுங்கரப்போ நச்சு நச்சு
நான் சொள சொளயா
ருசுச்சிடவா பிச்சு பிச்சு

நான் அதிரசம்த
வெச்ச தங்கை கின்னம்மா
பற பற ஈ எறும்பா
என்ன மொய்க்குறியே

நான் மொற மொறப்பா உள்ள
மாஞ்சா காத்தாடி
கரு கரு கூந்தலிலே
மாட்டி சிக்கிகிச்சேநீ ஒண்டிகட்ட நான் ஒட்டிகிட்டேன்
நீ இல்லனாக்கா நான் செத்துபுட்டேன்

குறிலே குறிலே குயிலே
நெடிலே நெடிலே குழலே எலே

வெடலே வெடலே உடலே
தொடல தொடல தொடலே மேலே

உன் தோலு பட்டாதான்
ஒசந்திருக்கும் தொட்டபெட்டா
நான் கத கதப்பா
குளிருக்கு ஏத்த ஒல கொட்டா

நீ ஒரு தினுசா
பேசும் பேச்சு எல்லாமே
சடுகுடு ஆடுதடி
நெஞ்சில் ஊடுகட்டி

ஆஹ் நான் வெட வெடப்பா
உந்தன் பக்கம் வந்தேனே
ஒரு துளி வேர்வையிலே
என்ன பத்த வச்ச

உன் பக்கம் வந்தா
நான் ஊமை பாடம்
உன் பார்வை மட்டும்
அது பேசும் பாடம்

குறிலே குறிலே குயிலே
நெடிலே நெடிலே குழலே எலே

வெடலே வெடலே உடலே
ஆஹ் தொடல தொடல தொடலே ஹோ

போன மாசம் பார்த்த நிலா
என்னோடு உலா வந்தாலே ஒய்யாலே

மீசை முடியாலே மெத்தை தச்சானே
முத்தம் வெச்சானே மச்சானே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.