ஜனனம் ஜனனம் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Feb 03, 2023

Movie Name
Goli Soda (2014) (கோலி சோடா)
Music
S. N. Arunagiri
Year
2014
Singers
Yasin Nizar
Lyrics
Priyan
ஜனனம் ஜனனம் புயலின் புது ஜனனம் 
எதிர்க்கும் எதையும் வீழ்த்தும் அதன் நடனம் 
துணியும் வரைக்கும் வராது தருணம் 
துணிந்து எதிர்த்தால் தூளாகும் சலனம் 
ஜனனம் ஜனனம் புயலின் புது ஜனனம்…… 

தேங்கிடாதே திரும்பி நடக்காதே 
தேய்ந்த போதும் திமிரை இழக்காதே 
தேங்கிடாதே ஓய்ந்திடாதே ஓங்கி இருக்காதே 

ஒதுங்கும்போது ஒன்றை மறக்காதே 
விதைத்தவனுக்கோ விழி இமை இறங்கும் 
புதைந்த பிறகு விதைகளாய் உறங்கும் 
ஜனனம் ஜனனம் புயலின் புது ஜனனம்… 

விழிகள் இரண்டும் நீரில் நனைந்திருக்கும் 
விழித்த மனமோ தீயை சுமந்திருக்கும் 
விழிகள் இரண்டும்… ஏய்… 
கடலின் அலைகள் கரையில் தவழ்ந்திருக்கும் 
சீறி எழுந்தால் உலகை அது குடிக்கும் 
மேக கூட்டம் மழையை சுமந்திருக்கும் 
மழையின் உள்ளே இடியும் ஒளிந்திருக்கும் 
விழிகள் இரண்டும் நீரில் நனைந்திருக்கும்… 
ஜனனம் ஜனனம் புயலின் புது ஜனனம்… 
எரித்து எதையும் அழிக்கும் அதன் நடனம் 
சிறிது என நீ தொடாதே கவனம் 
சீறி எழுந்தால் வீழ்ந்தாலே அவலம் 
ஜனனம் ஜனனம் புயலின் புது ஜனனம்… 
எதிர்க்கும் எதையும் வீழ்த்தும் அதன் நடனம்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.