ஆறு அடி வீடு பாடல் வரிகள்

Last Updated: Oct 01, 2023

Movie Name
Goli Soda (2014) (கோலி சோடா)
Music
S. N. Arunagiri
Year
2014
Singers
Gaana Bala
Lyrics
Gaana Bala
ஆறு அடி வீடு அதன் பேரு சுடுகாடு 
அங்க போனா திரும்பி வர முடியாது 
கொஞ்சம் நாளான இருக்குமிடம் தெரியாது 
அங்க போனா திரும்பி வர முடியாது 
அங்க போனா திரும்பி வர முடியாது 
ஆறு அடி வீடு அதன் பேரு சுடுகாடு 
அங்க போனா திரும்பி வர முடியாது 
கொஞ்சம் நாளான இருக்குமிடம் தெரியாது 
அங்க போனா திரும்பி வர முடியாது 
அங்க போனா திரும்பி வர முடியாது

ஆடாத ஆட்டமெல்லாம் ஆடி வரும் நமக்கு 
ஆறு அடி மண்ணுதாண்டா நிரந்தரம் இங்கு உனக்கு 

அந்த ஆறடியும் நிரந்தரமில்ல பூமியிலே நமக்கு 
ஒன் மேலே ஒருவன் படுக்க வருவான் 
போட்டு பாரு கணக்கு 
ஆறு அடி வீடு அதன் பேரு சுடுகாடு 
அங்க போனா திரும்பி வர முடியாது 
கொஞ்சம் நாளான இருக்குமிடம் தெரியாது 
அங்க போனா திரும்பி வர முடியாது 
அங்க போனா திரும்பி வர முடியாது

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.