இரண்டும் ஒன்றொடு பாடல் வரிகள்

Movie Name
Panakkaran (1990) (பணக்காரன்)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1990
Singers
K. S. Chithra, S. P. Balasubramaniam
Lyrics
Vaali
ஆண் : டிங் டாங் டாங் டிங் டாங்
டிங் டாங் டாங் டிங் டாங்

இரண்டும் ஒன்றொடு ஒன்று சேர்ந்தது
ஒன்றும் அசையாமல் நின்று போனது

இரண்டும் ஒன்றொடு ஒன்று சேர்ந்தது
ஒன்றும் அசையாமல் நின்று போனது

பெண் : காதல் காதல் டிங் டாங்

ஆண் : கண்ணில் மின்னல் டிங் டாங்

பெண் : ஆடல் பாடல் டிங் டாங்

ஆண் : அள்ளும் துள்ளும் டிங் டாங்

பெண் : இரண்டும் ஒன்றொடு ஒன்று சேர்ந்தது
ஒன்றும் அசையாமல் நின்று போனது

***

பெண் : காதல் இல்லா ஜீவனை
நானும் பார்த்ததில்லை

ஆண் : வானம் இல்லா பூமி தன்னை
யாரும் பார்த்ததில்லை

பெண் : தேகம் எங்கும் இன்பம் என்னும்
வேதனை வேதனை

ஆண் : நானும் கொஞ்சம் போட வேண்டும்
சோதனை சோதனை

பெண் : உங்கள் கை வந்து தொட்ட பக்கம்

ஆண் : டிங் டாங் டாங் டிங் டாங்
அங்கு முத்தங்கள் இட்ட சத்தம்

பெண் : டிங் டாங் டாங் டிங் டாங்
அங்கும் இங்கும் டிங் டாங்

ஆண் : ஆசை பொங்கும் டிங் டாங்
நெஞ்சில் நெஞ்சம் மஞ்சம் கொள்ளும்

பெண் : இரண்டும் ஒன்றொடு ஒன்று சேர்ந்தது

ஆண் : ஒன்றும் அசையாமல் நின்று போனது

பெண் : காதல் காதல் டிங் டாங்

ஆண் : கண்ணில் மின்னல் டிங் டாங்

பெண் : ஆடல் பாடல் டிங் டாங்

ஆண் : அள்ளும் துள்ளும் டிங் டாங்

பெண் : இரண்டும் ஒன்றொடு ஒன்று சேர்ந்தது

ஆண் : ஒன்றும் அசையாமல் நின்று போனது

***

பெண் : காதல் கண்ணன் தோளிலே
நானும் மாலை ஆனேன்

ஆண் : தோளில் நீயும் சாயும் போது
வானை மண்ணில் பார்த்தேன்

பெண் : நீயும் நானும் சேரும் போது
கோடையில் மார்கழி

ஆண் : வார்த்தை பேச நேரம் ஏது
கூந்தலில் பாய் விரி

பெண் : எங்கு தொட்டாலும் இன்ப ராகம்

ஆண் : டிங் டாங் டாங் டிங் டாங்
என்றும் தீராது நெஞ்சின் வேகம்

பெண் : டிங் டாங் டாங் டிங் டாங்
அங்கும் இங்கும் டிங் டாங்

ஆண் : சொர்க்கம் தங்கும் டிங் டாங்

பெண் : உந்தன் சேவை எந்தன் தேவை

ஆண் : இரண்டும் ஒன்றொடு ஒன்று சேர்ந்தது

பெண் : ஒன்றும் அசையாமல் நின்று போனது

ஆண் : இரண்டும் ஒன்றொடு ஒன்று சேர்ந்தது

பெண் : ஒன்றும் அசையாமல் நின்று போனது

ஆண் : காதல் காதல் டிங் டாங்

பெண் : கண்ணில் மின்னல் டிங் டாங்

ஆண் : ஆடல் பாடல் டிங் டாங்

பெண் : அள்ளும் துள்ளும் டிங் டாங்

ஆண் : டிங் டாங் டாங் டிங் டாங்

பெண் : டிங் டாங் டாங் டிங் டாங்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.