ஆராரோ ஆரிராரோ பாடல் வரிகள்

Movie Name
Karuththamma (1994) (கருத்தம்மா)
Music
A. R. Rahman
Year
1994
Singers
T. K. Kala, Theni Kunjarama, Deepan Chakravarthy
Lyrics
Vairamuthu
ஆராரோ ஆரிராரோ
ஆராரோ ஆரிராரோ
ஆரிராரோ ஆராரோ

ஆராரோ நீ கேக்க
ஆயுசு எனக்கு இல்லையடி

புது நெல்ல நான் அவிக்க
விதி வந்து சேந்ததடி

தாய்ப்பாலு நீ குடிக்க
தலை எழுத்து இல்லையடி

கள்ளிப் பாலா நீ குடிச்சு
கண்ணுறங்கு நல்ல படி

அடுத்து ஒரு சென்மம் வந்து
ஆணாக நீ பொறந்தா

பூமியில எடம் இருக்கும்
போய் வாடி அன்னக் கிளி

போய் வாடி அன்னக் கிளி
போய் வாடி அன்னக் கிளி
போய் வாடி அன்னக் கிளி
போய் வாடி அன்னக் கிளி
ஆராரோ ஆரிரோ
போய் வாடி அன்னக் கிளி

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.