உளுந்து வெதக்கையிலே பாடல் வரிகள்

Movie Name
Mudhalvan (1999) (முதல்வன்)
Music
A. R. Rahman
Year
1999
Singers
Srinivas, Swarnalatha
Lyrics
Vairamuthu
பெண்: உளுந்து வெதக்கையிலே! சுத்தி ஊதக்காத்து அடிக்கயிலே!
நான் அப்பனுக்குக் கஞ்சி கொண்டு ஆத்துமேடு தாண்டிப் போனேன்....
கண்ட நல்ல நல்ல சகுனத்தில் நெஞ்சுக்குழி பூத்துப் போனேன்.....

பெண்: உளுந்து வெதக்கையிலே! சுத்தி ஊதக்காத்து அடிக்கயிலே!
நான் அப்பனுக்குக் கஞ்சி கொண்டு ஆத்துமேடு தாண்டிப் போனேன்....
கண்ட நல்ல நல்ல சகுனத்தில் நெஞ்சுக்குழி பூத்துப் போனேன்....

பெண்: வெக்கப்படப்பில் கவுளி கத்த வலது பக்கம் கருடஞ் சுத்த
தெருவோரம் நெறகுடம் பார்க்கவும் மணிச்சத்தம் கேட்கவுமானதே!
ஒரு பூக்காரி எதுக்க வர பசும் பால்மாடு கடக்கிறதே!
இனி என்னாகுமோ? ஏதாகுமோ?
இந்தச் சிறுக்கி வழியில் தெய்வம் புகுந்து வரம் தருமோ?ஓஓஓஹோ

பெண்: உளுந்து வெதக்கையிலே! சுத்தி ஊதக்காத்து அடிக்கயிலே
நான் அப்பனுக்குக் கஞ்சி கொண்டு ஆத்துமேடு தாண்டிப் போனேன்....
கண்ட நல்ல நல்ல சகுனத்தில் நெஞ்சுக்குழி பூத்துப் போனேன்.....

ஆண்: அனிச்சு மலரழகே அச்சு அச்சுவெல்லப் பேச்சழகே
என் கண்ணுக்குள்ள கூடு கட்டி காதுக்குள்ள கூவுங் குயிலே
நீ எட்டியெட்டிப் போகையில விட்டுவிட்டுப் போகும் உயிரே.....(2)

ஆண்: ஒரு தடவ
இழுத்து அணச்சபடி
உயிர் மூச்ச
நிறுத்து கண்மணியே

பெண்: ஒம்முதுக
தொளச்சி வெளியேற
இன்னும் கொஞ்சம்
இருக்கு என்னவனே

ஆண்: மழையடிக்கும் சிறு பேச்சு
வெயிலடிக்கும் ஒரு பார்வ
ஒடம்பு மண்ணில்
புதையற வரையில்
உடன் வரக்
கூடுமோ

பெண்: உசிர் என்னோட இருக்கையில - நீ மண்ணோட போவதெங்கே
அட உன் சேவையில் நானில்லையா கொல்ல வந்த
மரணம் கூடக்
குழம்புமய்யா

ஆண்: குறுக்கு சிறுத்தவளே - என்னக் குங்குமத்தில் கரைச்சவளே - நெஞ்சில் மஞ்ச தேச்சிக் குளிக்கையில்
என்னக் கொஞ்சம்
பூசு தாயே
உன் கொலுசுக்கு மணியாக
என்னக் கொஞ்சம்
மாத்து தாயே

பெண்: ஒரு கண்ணில் நீர் கசிய
உதட்டு வழி உசிர் கசிய
ஒன்னால
சில முறை இறக்கவும்
சில முறை பிறக்கவும் ஆனதே
அட ஆத்தோட விழுந்த எல
அந்த ஆத்தோட போவது போல் - நெஞ்சு
ஒன்னோடுதான்
பின்னோடுதே
அட காலம் மறந்து
காட்டு மரமும்
பூக்கிறதே

ஆண்: குறுக்கு சிறுத்தவளே என்னக் குங்குமத்தில் கரைச்சவளே - நெஞ்சில் மஞ்ச தேச்சிக் குளிக்கையில்
என்னக் கொஞ்சம்...
பெண்: பூசுவேன்யா
உன் கொலுசுக்கு மணியாக
என்னக் கொஞ்சம்
கொஞ்சம்...
பெண்: மாத்துவேன்யா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.