அழகான ராட்சசியே பாடல் வரிகள்

Movie Name
Mudhalvan (1999) (முதல்வன்)
Music
A. R. Rahman
Year
1999
Singers
G. V. Prakash Kumar, Harini, S. P. Balasubramaniam
Lyrics
Vairamuthu
அழகான ராட்சசியே
அடி நெஞ்சில் குதிக்கிறியே
முட்டாசு வார்த்தயிலே
பட்டாசு வெடிக்கிறியே
அடி மனச அருவாமனையில் நறுக்குறியே

அழகான ராட்சசியே… 
அருகம்புல்லுக்கு அறுக்கத் தெரியுமா ?
கொழந்த கொமரி நான் ஆமா
அயிர மீனுதான்
கொக்க முழுங்குமா ?அடுக்குமா ?
வெளிய பூத்து நீ உள்ள காய்க்கிற
கடலக்காடு நீ ஆமா
உயிர உரிச்சு நீ கயிர திரிக்கிற
சுகம் சுகமா


கிளியே… ஆலங்கிளியே…
குயிலே… ஏலங்குயிலே…
அழகான ராட்சசியே
அடினெஞ்சில் குதிக்கிறியே…
அடி மனச அருவாமனையில் நறுக்குறியே...

சூரியன ரெண்டு துண்டு செஞ்சு
கண்ணில் கொண்டவளோ… அஹோ ஓ
சந்திரன கள்ளுக்குள்ள ஊர வெச்ச
பெண்ணிவளோ ஓ ஓ
ரத்திரிய தட்டித்தட்டி கெட்டி செஞ்சி
மையிடவோ அஹா ஓ
மின்மினிய கன்னத்துல ஒட்ட வெச்சுக்
கைதட்டவோ ஓ ஓ

துருவி என்னத் தொலச்சிபுட்ட
தூக்கம் இப்ப தூரமய்யா…
தலைக்கு வெச்சி நான் படுக்க
அழுக்கு வேட்டி தாருமய்யா…
தூங்கும் தூக்கம் கனவா ?

கிளியே… ஆலங்கிளியே…
குயிலே… ஏலங்குயிலே…
அழகான ராட்சசியே
அடிநெஞ்சில் குதிக்கிறியே…
முட்டாசு வார்த்தயிலே
பட்டாசு வெடிக்கிறியே
அடி மனச அருவாமணையில் நறுக்குறியே 
சோளக்கொல்ல பொம்மையோட
சோடி சேர்ந்து ஆடும் முல்ல (2)

தேன் கூட்டப் பிச்சி பிச்சி
எச்சி வெக்க லட்சியமா? அஹா ஓ
காதல் என்ன கட்சி விட்டுக்
கட்சி மாறும் காரியமா? ஓ ஓ
பொண்ணு சொன்ன தலகீழா
ஒக்கிப்போட முடியுமா? அஹா ஓ
நான் நடக்கும் நிழலுக்குள்ள
நீ வசிக்க சம்மதமா?..


நீராக நானிருந்தால் – உன்
நெத்தியில நானிறங்கி
கூரான உன் நெஞ்சில் – குதிச்சி
அங்க குடியிருப்பேன்
ஆணா வீணா போனேன்….
(கோரஸ்)
கிளியே… ஆலங்கிளியே…
குயிலே… ஏலங்குயிலே..
அழகான ராட்சசியே
அடி நெஞ்சில் குதிக்கிறியே…
அடி மனச அருவாமனையில் நறுக்குறியே...


அருகம்புல்லுக்கு அறுக்கத் தெரியுமா ?
கொழந்த கொமரி நான் ஆமா
அயிர மீனுதான்
கொக்க முழுங்குமா ?அடுக்குமா ?
வெளிய பூத்து நீ உள்ள காய்க்கிற
கடலக்காடு நீ ஆமா
உயிர உரிச்சு நீ கயிர திரிக்கிற
சுகம் சுகமா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.