கண்மணியே பேசு பாடல் வரிகள்

Kanmaniye Pesu
Movie Name Kanmaniye Pesu
Movie Name (in Tamil) கண்மணியே பேசு
Starring Ambika, Sivakumar, Lakshmi
Music Raveendran
Year 1986
Excellent (0) Vote
Good (0) Vote
Average (0) Vote
Fair (0) Vote
Poor (0) Vote