கண்மணியே பேசு பாடல் வரிகள்

Kanmaniye Pesu
Movie Name
Kanmaniye Pesu (1986)
Movie Name (in Tamil)
கண்மணியே பேசு
Starring
Ambika, Sivakumar, Lakshmi
Music
Raveendran
Year
31 December 1986
Story