சிகரம் தொடு பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 07, 2023

Movie Name
Sigaram Thodu (2014) (சிகரம் தொடு )
Music
D. Imman
Year
2014
Singers
Santhosh Hariharan, Benny Dayal
Lyrics
Madhan Karky
சிகரம் தொடு சிகரம் தொடு சிகரம் தொடு சிகரம் தொடு
எதுவும் முடியும் என்றே சிகரம் தொடு
வெற்றி என்பது ஒன்றே சிகரம் தொடு
நாளை வேண்டாம் இன்றே சிகரம் தொடு
வீழ்ந்து மீண்டும் நின்றே சிகரம் தொடு
இன்றுதான் நல்ல நாள் என்றிடு
உன் ஜாதகம் கிழித்து சிகரம் தொடு
உன் ஜாதியை அழித்தே சிகரம் தொடு
ஒரு நிமிடத்தில் அறுபது சிகரம் தொடு
சிகரம் தொடு சிகரம் தொடு சிகரம் தொடு சிகரம் தொடு

 சாலையில் அழுக்கை கண்டாலோ அதை அப்புறப்படுத்தி சிகரம் தொடு
உன் மூளையில் அழுக்கை பார்த்தாலோ அதை எறிந்து சிகரம் தொடு
யோ பெட்ரோல் காற்று வேண்டாமே நீ கொஞ்சம் நடந்து சிகரம் தொடு
அட பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் வேண்டாமே நீ காகித பையில் சிகரம் தொடு

 கணினி சிறை விட்டு பறந்தே சிகரம் தொடு
கடைசி சிகரெட்டை துறந்தே சிகரம் தொடு
கடந்த காதலை மறந்தே சிகரம் தொடு
கனவின் கதவுகள் திறந்தே சிகரம் தொடு
மாற்றமே நீயென மாறிடு
உனக்குள்ளே சென்று சிகரம் தொடு
உனை நீயே வென்று சிகரம் தொடு
இந்த உலகமே உனையினி வணங்கிடும் சிகரம் தொடு
சிகரம் தொடு சிகரம் தொடு சிகரம் தொடு சிகரம் தொடு

 இந்த உலகத்தை மாதத்தின பின்னாடி உன் வீட்டை நீ மாத்திடு முன்னாடி
உன் ஊரு மாறும் பின்னே உன் மனச மாத்து நீ முன்னே
அட வெற்றி வரட்டுமே பின்னாடி நீ திட்டம் போடு முன்னாடி
மாலை வரட்டும் பின்னே நீ வேலை பாருடா முன்னே

 சிகரம் தொடு சிகரம் தொடு சிகரம் தொடு சிகரம் தொடு
சிகரம் தொடு சிகரம் தொடு சிகரம் தொடு சிகரம் தொடு

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.