சொக்கா போட்ட நவாபு பாடல் வரிகள்

Movie Name
Gulebakavali (1955) (குலேபகாவலி)
Music
Viswanathan Ramamoorthy
Year
1955
Singers
Jikki
Lyrics
T. N. Ramiah Das
லா... லா... லா.
லா ...லா..லா
லல்லல லல்லல லல்லல லல்லல
லல்லல லா .....

சொக்கா போட்ட நவாபு
செல்லாது ஒங்க ஜவாபு
நிக்கா புருஷன் போலே வந்து
ஏமாந்தும் என்ன வீராப்பு?

சொக்கா போட்ட நவாபு
செல்லாது ஒங்க ஜவாபு
நிக்கா புருஷன் போலே வந்து
ஏமாந்தும் என்ன வீராப்பு?

கண்ணாலே மயங்கிடுவார்
கத்திரி மீசை ராஜாவே !
அண்டாவை விளக்கி விளக்கி
அசந்து போன கூஜாவே!

சூராதி சூரர்களே !
வீராதி வீரர்களே !
சொல்லாமல் ஓடிப்போன
குல்லாப் போட்ட ராஜாவே !
சொக்கட்டான் ஆசையினாலே
சொக்கியே வீழ்ந்தவரே !
உள்ளதை நான் சொல்லப் போனால்
உங்களுக்கு ஏன் பொல்லாப்பு ?

சொக்கா போட்ட நவாபு
செல்லாது ஒங்க ஜவாபு
நிக்கா புருஷன் போலே வந்து
ஏமாந்தும் என்ன வீராப்பு?

எட்டாத கனியை நம்பி
ஏங்கி ஏங்கி மயங்காதே
எந்நாளும் பெண்ணாசையால்
ஏமாந்து தொலையாதே
ஜோரான ஆண்சிங்கம் போலே
துள்ளியே வந்தவரே
லோகத்திலே மாதர் முன்னே
சூரத்தனம் செல்லாது

சொக்கா போட்ட நவாபு
செல்லாது ஒங்க ஜவாபு
நிக்கா புருஷன் போலே வந்து
ஏமாந்தும் என்ன வீராப்பு?

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.