கதாயாயகி பாடல் வரிகள்

Kathanayaki (1955)
Movie Name Kathanayaki (1955)
Movie Name (in Tamil) கதாயாயகி
Starring Padmini, T. R. Ramachandran
Music G. Ramanathan
Year 1955
Excellent (0) Vote
Good (0) Vote
Average (0) Vote
Fair (0) Vote
Poor (0) Vote