அதிர்ஷ்டம் அது பாடல் வரிகள்

Movie Name
Kathanayaki (1955) (1955) (கதாயாயகி)
Music
G. Ramanathan
Year
1955
Singers
P. Leela
Lyrics

அதிர்ஷ்டம் அது இஷ்டமாக
வருவதுதானுங்க அதிர்ஷ்டம்
பதட்டப் பட்டால் முடியுமா
பெட்டைக் கோழி கூவினால் விடியுமா
பாரில் யாவரும் தன்னை மீறியே
பணத்தாசையால் அலைந்தாலும் அது
இஷ்டமாக வருவதானுங்க அதிர்ஷ்டம் (அதிர்ஷ்டம்)

கனவு பலித்திட காத்திருந்தேன்
அந்நாளிலே என் மனம் போல் – அந்த
கவலை தீர்ந்ததே வாழ்விலே
கலை ஆர்வமாகவே அடுத்து முயன்றாலும்
ஆகும் நாளன்றி ஆகாது உலகில் அது
இஷ்டமாக வருவதானுங்க அதிர்ஷ்டம் (அதிர்ஷ்டம்)

ராணி போலவே வாழ்வேன் – இசை
வாணி என்ற புகழ் அடைவேன்
கலைவானில் மேவிடும் வானம்பாடி போல்
கானம் பாடிடும் எனது வாழ்விலே அது
இஷ்டமாக வருவதானுங்க அதிர்ஷ்டம் (அதிர்ஷ்டம்)

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.