மெர்குரி மேலே மேடையிடு பாடல் வரிகள்

Movie Name
Majunu (2001) (மஜ்னு)
Music
Harris Jayaraj
Year
2001
Singers
Devan, P. Unnikrishnan
Lyrics
Vairamuthu
மெர்குரி மேலே
மேடையிடு புது செஞ்சூரி
ராகம் பாடி விடு அதை
சுற்றும் உலகம் முற்றும்
கேட்கட்டும்

மெர்குரி மேலே
மேடையிடு புது செஞ்சூரி
ராகம் பாடி விடு அதை
சுற்றும் உலகம் முற்றும்
கேட்கட்டும்

வாஜ்பாயே வரட்டும்
பாட்டெழுத பில் கிளிண்டனை
கூப்பிடு இசை அமைக்க வந்து
சதாம் ஹூசைன் பாடல்
பாடட்டும்

………………………..

துடிக்கும் ரத்தங்கள்
துணிந்து சேருங்கள் பெவிகால்
முத்தங்கள் உதட்டில் போடுங்கள்
காதலின் சிம்போனி கலந்து
பாடுங்கள்

மெர்குரி மேலே
மேடையிடு புது செஞ்சூரி
ராகம் பாடி விடு அதை
சுற்றும் உலகம் முற்றும்
கேட்கட்டும்

………………………….

அண்ணன் தம்பி
யாரும் இல்லாமல்
தன்னந்தனியாய்
பிறந்தவள் உனக்கு

………………………….

பேபி தோடா

அண்ணன் தம்பி
யாரும் இல்லாமல்
தன்னந்தனியாய் பிறந்தவள்
உனக்கு காதலியானால் நீயும்
லக்கி தான்

லக்கி தான் லக்கி
தான் லக்கி தான் லக்கி
தான் லக்கா லக்கா
லக்கி தான்

காற்றை மலையில்
நீ நனைந்து இருக்க ஒற்றை
குடையில் ஓர் அழகி உன்னை
குடைக்குள் அழைத்தால்
நீயும் லக்கி தான்

லக்கி தான் லக்கி
தான் லக்கி தான் லக்கி
தான் லக்கா லக்கா
லக்கி தான்

அப்பா தந்த
ரூபாயில் ஒரு நூறை
போல ஐந்நூறு தப்பாய்
வந்தால் நீயும் லக்கி
தான்

நின்று போன
லிப்ட்டுக்குள் இன்று
பூத்த பூவொன்று அட
ஒன்றாய் நின்றால்
லக்கோ லக்கி தான்
தோடா

மெர்குரி மேலே
மேடையிடு புது செஞ்சூரி
ராகம் பாடி விடு அதை
சுற்றும் உலகம் முற்றும்
கேட்கட்டும்

வாஜ்பாயே வரட்டும்
பாட்டெழுத பில் கிளிண்டனை
கூப்பிடு இசை அமைக்க வந்து
சதாம் ஹூசைன் பாடல்
பாடட்டும்

டோன்ட் பிரேக் மை
ஹார்ட் டோன்ட் கோ அவே
டோன்ட் பிரேக் மை ஹார்ட்
டோன்ட் கோ அவே டோன்ட்
பிரேக் மை ஹார்ட் டோன்ட்
பிரேக் மை ஹார்ட் நோ நோ
டோன்ட் பிரேக் மை ஹார்ட்
டோன்ட் பிரேக் மை ஹார்ட்

தோடா ……………….

சிட்டு குருவியின்
பிள்ளையடா இங்கே நித்தம்
நித்தம் ஞாயிறுடா இனி திங்க
கிழமை எங்களுக்கில்லையடா

இல்லைடா இல்லைடா
இல்லைடா இல்லைடா
இல்லைடா இல்லைடா
இல்லை இல்லை இல்லைடா

இன்டர்நெட்டு
சீசனோட அதில் காதல்
சொல்வது பேஷனடா நீ
மூடி மறைத்தால் ரேஷன்
இல்லையடா

பெண்ணின் நாடி
பிடித்து பாராமல் நீ தாடி
வளர்த்து திரியாதே நீ
ஒன்றை விட்டால் ஒன்
மோர் உள்ளதடா

ஆஸ்கார் நோபல்
பரிசை போல் அகில காதல்
ஜோடிக்கு பரிசை ஐநா
அறிவிக்க வேண்டுமடா

தோடா

ஆண் & மெர்குரி மேலே
மேடையிடு புது செஞ்சூரி ராகம்
பாடி விடு அதை சுற்றும் உலகம்
முற்றும் கேட்கட்டும்

ஆண் & வாஜ்பாயே
வரட்டும் பாட்டெழுத பில்
கிளிண்டனை கூப்பிடு இசை
அமைக்க வந்து சதாம்
ஹூசைன் பாடல்
பாடட்டும்

………………………..

துடிக்கும் ரத்தங்கள்
துணிந்து சேருங்கள் பெவிகால்
முத்தங்கள் உதட்டில் போடுங்கள்
காதலின் சிம்போனி கலந்து
பாடுங்கள்

மெர்குரி மேலே
மேடையிடு புது செஞ்சூரி
ராகம் பாடி விடு அதை
சுற்றும் உலகம் முற்றும்
கேட்கட்டும்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.