இதயம் என் இதயம் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Mar 27, 2023

Movie Name
Arima Nambi (2014) (அரிமா நம்பி)
Music
Sivamani
Year
2014
Singers
Javed Ali
Lyrics
Na. Muthukumar
இதயம் என் இதயம் உன்னிடத்தில் வந்ததென்ன 
உயிரே உன் இதயம் என்னிடத்தில் வந்ததென்ன 
உன் கண்ணுக்குள்ளே வந்தேன் பெண்ணே
இனி காலம் எல்லாம் உந்தன் பின்னே

அடி என்ன இது என்ன மாயம்
நீ தொட்ட பின்னே இல்லை காயம்
இதயம் என் இதயம் உன்னிடத்தில் வந்ததென்ன 

காதல் அது பெண்ணே நூலகம்
கண் இமைகள் ரெண்டும் புத்தகம்
திறந்தேன் படித்தேன் கவிதைகள் உன்னுள் ஆயிரம்   
என்னை நான் மறந்தேன்
வின்னிலே பறந்தேன்
என்னை அள்ளி தந்தேன் உன்னிடம்
ஒஹ் ஏதும் இல்லை பெண்ணே என்னிடம்

அடி என்ன இது என்ன மாயம்
நீ தொட்ட பின்னே இல்லை காயம்
இதயம் என் இதயம் உன்னிடத்தில் வந்ததென்ன 

உதிரத்தில் காதல் வந்ததே
உறக்கத்தில் உன் பேர் சொன்னதே
அடடா உயிரில் மழை வெயில் ரெண்டும் தந்ததே
எதயோ இழந்தேன் 
எதயோ அடைந்தேன்
வேறு என்ன கேட்பேன் உன்னிடம்
உன் நெஞ்சுக்குள்ளே வேண்டும் ஓரிடம்

அடி என்ன இது என்ன மாயம்
நீ தொட்ட பின்னே இல்லை காயம்
இதயம் என் இதயம் உன்னிடத்தில் வந்ததென்ன 

உயிரே உன் இதயம் என்னிடத்தில் வந்ததென்ன 
உன் கண்ணுக்குள்ளே வந்தேன் பெண்ணே
இனி காலம் எல்லாம் உந்தன் பின்னே

அடி என்ன இது என்ன மாயம்
நீ தொட்ட பின்னே இல்லை காயம்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.