கனவா என்று கண்ணை கேட்டேன் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 04, 2023

Movie Name
Thambi (2006) (தம்பி)
Music
Vidyasagar
Year
2006
Singers
Madhushree
Lyrics
Na. Muthukumar
பெண் : கனவா என்று
கண்ணை கேட்டேன்
உறங்கி கொண்டே
கிள்ளி பார்த்தேன்

பெண் : உண்மை தானா
உன்னை கேட்டேன்
எதிரில் நானே
என்னை பார்த்தேன்

பெண் : என்னை எனக்கே பிடிக்கிறதே
எல்லாம் உன்னாலே
உடலில் இன்னொரு உயிர் வருது
காதல் வந்தாலே

பெண் : கனவா என்று
கண்ணை கேட்டேன்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.