சும்மா கிடந்த சிட்டு குருவிக்கு பாடல் வரிகள்

Last Updated: Apr 01, 2023

Movie Name
Thambi (2006) (தம்பி)
Music
Vidyasagar
Year
2006
Singers
Karthik
Lyrics
Vairamuthu
பெண் : சும்மா கிடந்த
சிட்டு குருவிக்கு சோளம்
போட்டு புட்டேன் அது
கொண்டைய கொண்டைய
ஆட்டி கிட்டு கொத்த
வாரதென்ன

பெண் : சுத்தி திரிஞ்ச
பூனைகுட்டிக்கு சோத்த
போட்டு புட்டேன் அது
வெள்ளி பானையில்
பால குடிக்க துள்ளி
வாரதென்ன

பெண் : ஆ ஹாஹா
ஹா ஹா ஆஹா ஆ
ஹாஹா ஆஆ ஓ
ஹோ ஹோ ஓஹோ
ஹோ ஹோ ஓ ஹோ
ஹோ ஹோ

ஆண் : சும்மா கிடந்த சிட்டு
குருவிக்கு சோளம் போட்டு
புட்ட அது கொண்டைய
ஆட்டி கொஞ்ச வந்தா
குத்தம் சொல்வதென்ன
எட்டி போறதென்ன

பெண் : ஆ ஆ ஆ ஆ
ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ

ஆண் : வெயிலும் அடிச்சு
மழையும் பெஞ்சா நரிக்கும்
நரிக்கும் கல்யாணம் எது
அடிச்சு எது பெஞ்சா
எனக்கும் உனக்கும்
கல்யாணம்

பெண் : பாக்கு கடிச்சு
வெத்தல போட்டா பச்ச
நாக்கு செவக்குமா எது
கடிச்சு எது போட்டா
எனக்கும் உனக்கும்
செவக்குமா

ஆண் : நெத்தி பொட்டுக்காரி
நெருங்கி வா பக்கமா
பெண் : சொட்ட வாலை
மீனு உணவுக்கு சிக்குமா

ஆண் : பசிக்குது கண்ணு
பந்தி வச்சா குத்தமா
பெண் : விரலில் எடுத்து
குத்துவது தப்புமா

ஆண் : ஆ ஹா ஹா
ஹா ஹா ஆஹா ஆ
ஹாஹா ஆஆ
பெண் : ஓ ஹோ ஹோ
ஓஹோ ஹோ ஹோ
ஓ ஹோ ஹோ ஹோ

பெண் : சும்மா கிடந்த சிட்டு
குருவிக்கு சோளம் போட்டு
புட்டேன்
ஆண் : அது கொண்டைய
ஆட்டி கொஞ்ச வந்தா
குத்தம் சொல்வதென்ன
பெண் : கொத்த வாரதென்ன

பெண் : கல்லில் சிலைய
அடிச்சு முடிச்சா கடைசி
வேலை கண் திறப்பு எது
அடிச்சு எது முடிச்சா
எனக்கும் உனக்கும்
கடை திறப்பு

ஆண் : உப்பில் உரசி
மொளகா கடிச்சா
உதட்டில் ஏறும் விறு
விறுப்பு எது உரசி எது
கடிச்சா எனக்கும்
உனக்கும் சுறு சுறுப்பு

பெண் : கள்ளிப்பட்டி
காள கயித்தையே
அக்குதே
ஆண் : சேல கீழ
பாத்தா சிலுப்பி
தான் நிக்குது

பெண் : வயசு பொண்ண
கண்டா வளைச்சுத்தான்
குத்துது
ஆண் : குத்த வச்ச
பொண்ணு தான் கொம்ப
சீவி விட்டது

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.