ஜூலை மாதம் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Puthiya mugam (1993) (புதிய முகம்)
Music
A. R. Rahman
Year
1993
Singers
S. P. Balasubramaniam, Vairamuthu
Lyrics
Vairamuthu
பெண் : ஜூலை மாதம் வந்தால்
ஜோடி சேரும் வயசு
மாலை நேரம் வந்தால்
பாட்டு பாடும் மனசு
அச்சம் நாணம் என்பது
ஹைதர் கால பழசு
முத்து முத்தம் போடவா
ரத்தம் புத்தம் புதுசு

ஆண் : ஜூலை மாதம் வந்தால்
ஜோடி சேரும் வயசு
மாலை நேரம் வந்தால்
பாட்டு பாடும் மனசு
அச்சம் நாணம் என்பது
ஹைதர் கால பழசு
முத்து முத்தம் போடவா
ரத்தம் புத்தம் புதுசு

***

ஆண் : வெட்ட வெளியில் போவோமா
அடி சிட்டுக்குருவியின் சிறகை கேள்
நட்ட நடு நிசி நேரத்தில்
நாம் சற்றே உறங்கிட நிலவை கேள்
காடு மலைகள் தேசங்கள்
காண்போமா காற்றை கேள்
வீடு வேண்டாம் கூடொன்று
வேண்டாமா காட்டை கேள்

பெண் : காதல் என்று சொன்னதும்
காற்றும் கைகள் கட்டும்
காதல் என்னும் வார்த்தை தான்
சர்வதேச சட்டம்

ஆண் : ஜூலை மாதம் வந்தால்
ஜோடி சேரும் வயசு

பெண் : மாலை நேரம் வந்தால்
பாட்டு பாடும் மனசு

ஆண் : அச்சம் நாணம் என்பது
ஹைதர் கால பழசு

பெண் : முத்து முத்தம் போடவா
ரத்தம் புத்தம் புதுசு

ஆண் : ஜூலை மாதம் வந்தால்
ஜோடி சேரும் வயசு

பெண் : மாலை நேரம் வந்தால்
பாட்டு பாடும் மனசு

***

ஆண் : புதியதல்ல முத்தங்கள்
இனி பொய்யாய் வேஷம் போடாதே
உள்ளம் எல்லாம் என் சொந்தம்
அதை உள்ளங்கையில் மூடாதே

காதல் வந்தால்
கட்டில் மேல் கண்ணீரா கூடாதே
கண்கள் பார்த்து
ஐ லவ் யூ சொல்லிப்பார் ஓடாதே

பெண் : காதல் என்னும் ஏட்டிலே
நீயும் நானும் உச்சம்
கோடி மக்கள் வேண்டுகோள்
கொஞ்சம் வைப்போம் மிச்சம் (இசை)

பெண் : ஜூலை மாதம் வந்தால்
ஜோடி சேரும் வயசு

ஆண் : மாலை நேரம் வந்தால்
பாட்டு பாடும் மனசு

பெண் : அச்சம் நாணம் என்பது
ஹைதர் கால பழசு

ஆண் : முத்து முத்தம் போடவா
ரத்தம் புத்தம் புதுசு

பெண் : ஜூலை மாதம் வந்தால்
ஜோடி சேரும் வயசு

ஆண் : மாலை நேரம் வந்தால்
பாட்டு பாடும் மனசு

ஆ & பெ: அச்சம் நாணம் என்பது
ஹைதர் கால பழசு
முத்து முத்தம் போடவா
ரத்தம் புத்தம் புதுசு

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.