சின்ன தம்பி பெரிய தம்பி பாடல் வரிகள்

Chinna Thambi Periya Thambi
Movie Name Chinna Thambi Periya Thambi
Movie Name (in Tamil) சின்ன தம்பி பெரிய தம்பி
Starring Sathyaraj, Prabhu, Nadhiya
Music Gangai Amaran
Year 1987
Rating

4.5

Plot

Prabhu and Sathyaraj are brothers who fall in love with their uncle's daughter Nadia. Nadiya is initially arranged to marry a wealthy man but due to dire circumstances the wedding is called off.She then goes back to the village and starts to live with her uncles and grandmother.Eventually she falls in love with Prabhu,meanwhile, Sathyaraj happens to rescue a widow Sudha Chandran from dire straits, and falls for her.The story ends with both the brothers happily married.

Excellent (12) Vote
Good (2) Vote
Average (1) Vote
Fair (0) Vote
Poor (1) Vote