கண்ணுக்கு மை அழகு பாடல் வரிகள்

Movie Name
Puthiya mugam (1993) (புதிய முகம்)
Music
A. R. Rahman
Year
1993
Singers
P. Unnikrishnan, S. P. Balasubramaniam
Lyrics
Vairamuthu
கண்ணுக்கு மையழகு கவிதைக்கு பொய்யழகு
கன்னத்தில் குழி அழகு கார் கூந்தல் பெண்ணழகு
கண்ணுக்கு மையழகு கவிதைக்கு பொய்யழகு
கன்னத்தில் குழி அழகு கார் கூந்தல் பெண்ணழகு

இளமைக்கு நடையழகு முதுமைக்கு நரை அழகு
கள்வர்க்கு இரவழகு காதலர்க்கு நிலவழகு
நிலவுக்கு கரையழகு பறவைக்கு சிறகழகு
நிலவுக்கு கரையழகு பறவைக்கு சிறகழகு
அவ்வைக்கு கூன் அழகு அன்னைக்கு சேய் அழகு

கண்ணுக்கு மையழகு... (2)

விடிகாலை விண்ணழகு விடியும் வரை பெண்ணழகு
நெல்லுக்கு நாற்றழகு தென்னைக்கு கீற்றழகு
ஊருக்கு ஆறழகு ஊர்வலத்தில் தேரழகு
ஊருக்கு ஆறழகு ஊர்வலத்தில் தேரழகு
தமிழுக்கு ழா அழகு தலைவிக்கு நானழகு

கண்ணுக்கு மையழகு... (2)

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.