என் வீட்டு தோட்டத்தில் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 04, 2023

Movie Name
Gentleman (1993) (ஜென்டில் மேன்)
Music
A. R. Rahman
Year
1993
Singers
S. P. Balasubramaniam, Sujatha Mohan
Lyrics
Vairamuthu
பெண் : என் வீட்டு தோட்டத்தில் பூவெல்லாம் கேட்டுப்பார்
என் வீட்டு ஜன்னல் கம்பி எல்லாமே கேட்டுபார்
என் வீட்டு தென்னங்கீற்றை இப்போதே கேட்டுபார்
என் நெஞ்சை சொல்லுமே

பெண் : என் வீட்டு தோட்டத்தில் பூவெல்லாம் கேட்டுப்பார்
என் வீட்டு ஜன்னல் கம்பி எல்லாமே கேட்டு பார்
என் வீட்டு தென்னங்கீற்றை இப்போதே கேட்டு பார்
என் நெஞ்சை சொல்லுமே

***

ஆண் : வாய்பாட்டு பாடும் பெண்ணே மெளனங்கள் கூடாது
வாய் பூட்டு சட்டமெல்லாம் பெண்ணுக்கு ஆகாது

பெண் : வண்டெல்லாம் சத்தம் போட்டால் பூஞ்சோலை தாங்காது
மொட்டுக்கள் சத்தம் போட்டால் வண்டுக்கு கேக்காது

ஆண் : ஆடிக்கு பின்னாலே காவேரி தாங்காது

பெண் : ஆளான பின்னாலே அல்லி பூ மூடாது

ஆண் : ஆசை துடிக்கின்றதோ

ஆண் : உன் வீட்டு தோட்டத்தில் பூவெல்லாம் கேட்டுப்பார்
உன் வீட்டு ஜன்னல் கம்பி எல்லாமே கேட்டுபார்
உன் வீட்டு தென்னங்கீற்றை ஒவ்வொன்றாய் கேட்டுபார்
என் பேர் சொல்லுமே

{ஆண் : உன் வீட்டு தோட்டத்தில் பூவெல்லாம் கேட்டுப்பார்
உன் வீட்டு ஜன்னல் கம்பி எல்லாமே கேட்டுபார்

பெண் : ம்...ஹு....ம்....ஹு...ம்....} (Over lap)

ஆண் : உன் வீட்டு தென்னங்கீற்றை ஒவ்வொன்றாய் கேட்டுபார்
என் பேர் சொல்லுமே

***

பெண் : சொல்லுக்கும் தெரியாம சொல்லத்தான் வந்தேனே
சொல்லுக்குள் அர்த்தம் போல சொல்லாமல் நின்றேனே

ஆண் : சொல்லுக்கும் அர்த்ததுக்கும் தூரங்கள் கிடையாது
சொல்லாத காதல் எல்லாம் சொர்க்கத்தில் சேராது

பெண் : எண்ணிக்கை தீர்ந்தாலும் முத்தங்கள் தீராது

ஆண் : எண்ணிக்கை பார்த்தாலே முத்தங்கள் ஆகாது

பெண் : ம்..ஹு..ம் அனுபவமோ

ஆண் : அஹ்ஹஹா...

பெண் : என் வீட்டு தோட்டத்தில் பூவெல்லாம் கேட்டுப்பார்
என் வீட்டு ஜன்னல் கம்பி எல்லாமே கேட்டுபார்
என் வீட்டு தென்னங்கீற்றை இப்போதே கேட்டுபார்
என் நெஞ்சை சொல்லுமே

{ஆண் : உன் வீட்டு தோட்டத்தில் பூவெல்லாம் கேட்டுப்பார்
உன் வீட்டு ஜன்னல் கம்பி எல்லாமே கேட்டுபார்

ஆண் : உன் வீட்டு தென்னங்கீற்றை ஒவ்வொன்றாய் கேட்டுபார்

பெண் : ம்...ஹு....ம்....ஹு...ம்...} (Over lap)

இருவர் : என் பேர் சொல்லுமே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.