சுடும் நிலவு சுடாத சூரியன் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 07, 2023

Movie Name
Thambi (2006) (தம்பி)
Music
Vidyasagar
Year
2006
Singers
Harini, P. Unnikrishnan
Lyrics
Vairamuthu
ஆண் : சுடும் நிலவு
சுடாத சூரியன் ஓடும்
நிமிஷம் உறையும்
வருஷம்
{ எல்லாம் எல்லாம்
எல்லாம் வேண்டுமா } (2)

பெண் : { காதலித்துப் பார்
காதலித்துப் பார் } (2)

ஆண் : சுடும் நிலவு
சுடாத சூரியன் ஓடும்
நிமிஷம் உறையும்
வருஷம்

ஆண் : இமையடித்தாலும்
இதயம் வலிக்கும் வலிகளில்
கூட வாசனை இருக்கும்

பெண் : { காதலித்துப் பார்
காதலித்துப் பார் } (2)

பெண் : நரம்புக்கு நடுவே
நதிகள் நகரும் நதியிருந்தாலும்
நாவே உலரும்

ஆண் : தப்பு எல்லாம்
கணிதமாகும் தவறு
எல்லாம் புனிதமாகும்

பெண் : பச்சைத் தண்ணீர்
வெப்பமாகும் எச்சில்
பண்டம் அமிர்தமாகும்

ஆண் : நாக்கு உதடு பேசும்
வார்த்தை முத்தமாகும்

பெண் : சுடும் நிலவு
சுடாத சூரியன் ஓடும்
நிமிஷம் உறையும்
வருஷம்

பெண் : ……………………….
ஆண் : ……………………….

பெண் : மழைத்துளி நமக்கு
சமுத்திரமாகும் சமுத்திரம்
எல்லாம் துளியாய்ப் போகும்

பெண் : { காதலித்துப் பார்
காதலித்துப் பார் } (2)

ஆண் : சத்தியக் காதல்
என்னவும் செய்யும்
சந்திர ஒளியை
ஆடையாய் நெய்யும்

பெண் : தொட்ட பாகம்
மோட்சமாகும் மத்த
பாகம் காய்ச்சலாகும்

ஆண் : தெய்வம் தேய்ந்து
மிருகமாகும் மிருகம் தூங்கி
தெய்வமாகும்

பெண் : தேடல் ஒன்றே
வாழ்க்கை என்று தெரிந்து
போகும்

பெண் : { காதலித்துப் பார்
காதலித்துப் பார் } (2)

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.