ஏனடி ஏனடி பாடல் வரிகள்

Last Updated: Oct 01, 2023

Movie Name
Nimir (2018) (நிமிர்)
Music
Darbuka Siva
Year
2018
Singers
Haricharan
Lyrics
Mohan Rajan
ஏனடி ஏனடி
என்னைத் தொட்டு ஏன் இன்று
மின்னல் அடித்தாய்
நீயடி நீயடி
நினைவிடம் சொல்லாமல்
நீயாகிறேன்

கனவிலும் காணாத
பெண்ணா இவள்
அய்யோ அய்யோ மனம்
திண்டாடுதே
முதல் முறை பெண்ணாக
நான் காண்கிறேன்
இதோ இதோ மனம்
கொண்டாடுதே


ஏனடி ஏனடி
என்னைத் தொட்டு ஏன் இன்று
மின்னல் அடித்தாய்
நீயடி நீயடி
நினைவிடம் சொல்லாமல்
நீயாகிறேன்


விழியில் பேசிப் போவாய்
சொல்லாமல் நான் பார்க்கையில்
புயலை வீசி போகின்றாய்
விரலோடு காதல் சேர்த்தால்
யாரடியோ நீதான்
உனக்குள்ளே உன்னைத்தான்
நான் தேடினேன்

யாரடியோ
நீ யாரடியோ
எனக்குள்ளே நான் இன்று
போராடினேன்
தேடும் கண்கள் தேடும்
அது உன்னை மட்டும்
பாடும் நெஞ்சம் பாடும்
உன் பேரை மட்டும்
போதும் பெண்ணே போதும்
நீ நெஞ்சை கொன்றாய்
போதும் கண்ணே போதும்
நீ என்னை வென்றாய்


ஏனடி ஏனடி
என்னைத் தொட்டு ஏன் இன்று
மின்னல் அடித்தாய்
நீயடி நீயடி
நினைவிடம் சொல்லாமல்
நீயாகிறேன்

மலரைப் போலே மெலிதாய்
நெஞ்சோடு நீ தோன்றினாய்
நிலவை போலே ஆனாயே
வானம் ஆனேன் ஏனோ

காதலியோ நீதான்
நிஜமெது ?
நிழலெது ?
சொல்வாயடி
தேவதையோ என் தேவதையோ
இனி முதல் எனை என்று
காணபேனோ நான்

தேடும் கண்கள் தேடும்
அது உன்னை மட்டும்
பாடும் நெஞ்சம் பாடும்
உன் பேரை மட்டும்
போதும் பெண்ணே போதும்
நீ நெஞ்சை கொன்றாய்
போதும் கண்ணே போதும்
நீ என்னை வென்றாய்


ஏனடி ஏனடி
என்னைத் தொட்டு ஏன் இன்று
மின்னல் அடித்தாய்
நீயடி நீயடி
நினைவிடம் சொல்லாமல்
நீயாகிறேன்


கனவிலும் காணாத
பெண்ணா இவள்
அய்யோ அய்யோ மனம்
திண்டாடுதே
முதல் முறை பெண்ணாக
நான் காண்கிறேன்
இதோ இதோ மனம்
கொண்டாடுதே


ஏனடி ஏனடி
என்னைத் தொட்டு ஏன் இன்று
மின்னல் அடித்தாய்
நீயடி நீயடி
நினைவிடம் சொல்லாமல்
நீயாகிறேன்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.