இவன் அவன்ந்தான் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Remo (2016) (ரெமோ)
Music
Anirudh Ravichander
Year
2016
Singers
Anirudh Ravichander
Lyrics
Vignesh Shivan
இவன் அவன்ந்தான் அவன் இவன்ந்தான்      
இவன் அவன்ந்தான் அவன் இவன்ந்தான்     
அவன்ந்தான் இவன்ந்தான் அவன்ந்தான் இவன் அவன்ந்தான்     
அவன் இவன்ந்தான் அவன்ந்தான்      
இவன்ந்தான் அவன்ந்தான் இவன்ந்தானே     
இவன் அவன்ந்தான் அவன் இவன்ந்தான்      
இவன் அவன்ந்தான் அவன் இவன்ந்தான்     
அவன்ந்தான் இவன்ந்தான் அவன்ந்தான் இவன் அவன்ந்தான்     
அவன் இவன்ந்தான் அவன்ந்தான்      
இவன்ந்தான் அவன்ந்தான் இவன்ந்தானே…     
     
வீணா இருந்த புள்ள சீனா மாறிட்டானே     
     
இவன் அவன்ந்தான் அவன் இவன்ந்தான்     
அவன்ந்தான் இவன்ந்தான் அவன்ந்தான் இவந்தானே……     
     
ஆட்டா இருந்தவன் ஹாட்டா ஆகிட்டானே     
     
இவன் அவன்ந்தான் அவன் இவன்ந்தான்     
அவன்ந்தான் இவன்ந்தான் அவன்ந்தான் இவந்தானே……     
     
ரெமோ நீ காதலன் ரெமுனிக் காதலன் தானே     
எப்புடி இருந்தவன் இப்புடி ஆகிப்புட்டானே     
ரெமுனிக் காதலன் ரெமுனிக் காதலன் தானே     
சிரிக்கவைக்கிற நம்ம லோக்கல் சாருதானே     
     
ரெமோ நீ காதலன் ரெமுனிக் காதலன் தானே     
நடிச்சித்தள்ளுற ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டானே     
ரெமோ நீ காதலன் ரெமுனிக் காதலன் தானே     
குடுத்தக் காசுக்கு மேல நடிக்கப்போறானே      
ரெமோ நீ காதலன் ரெமுனிக் காதலன் தானே     
சிரிக்கவைக்கிற நம்ம லோக்கல் சாருதானே     
     
நேற்றுப்போல இல்ல ஆளே மாறிட்டானே     
     
இவன் அவன்ந்தான் அவன் இவன்ந்தான்      
இவன் அவன்ந்தான் அவன் இவன்ந்தான்     
அவன்ந்தான் இவன்ந்தான் அவன்ந்தான் இவன் அவன்ந்தான்     
அவன் இவன்ந்தான் அவன்ந்தான்      
இவன்ந்தான் அவன்ந்தான் இவன்ந்தானே…      (ரெமோ நீ)
     
பாத்திக்கட்டி தாக்கப்போறான்     
ஸ்கெட்சப் போட்டு தூக்கப்போறான்     
போடி நல்ல பானு இங்கு உள்ள பானு     
உனக்காக நானும் ஒன்னா சேர்ந்தா ரெமோ     
கீழருந்து மேல ஏறி வந்துட்டானே……     
மேக்கப்போட இல்ல ஆளே மாறிட்டானே……     
 

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.