கண்ட கனவும் இன்று பாடல் வரிகள்

Movie Name
Ambikapathy (1957) (1957) (அம்பிகாபதி)
Music
G. Ramanathan
Year
1957
Singers
N. L. Ganasaraswathi
Lyrics
கண்ட கனவும் இன்று பலித்ததே
என் காதல் செல்வம் கைக்கு வந்ததே

கண்ட கனவும் இன்று பலித்ததே

கொண்ட கொள்கை தான் பரணி பாடுதே 
நான் கொண்ட கொள்கை தான் பரணி பாடுதே 
கொள்ளா ஆனந்த கூத்தாடுதே 
உள்ளம் கொள்ளா ஆனந்த கூத்தாடுதே

கண்ட கனவும் இன்று பலித்ததே

ஆடாதே மயிலே
அன்பனை மயக்க வழி தேடாதே
நீ ஆடாதே மயிலே 

ஆடுவதை எந்தன் காதலன் கண்டால்
ஆடுவதை எந்தன் காதலன் கண்டால்
என் ஆடலை வெறுக்கவும் கூடுமன்றோ

நீ ஆடாதே மயிலே 

பாடும் குயிலே பாடாதே 
என் பாட்டோடு நீ போட்டி போடாதே

பாடும் குயிலே பாடாதே 

நாடிய கண்ணாளன் உன் பாடலை கேட்டால்
நங்கையின் பாடலை வெறுக்கவும் கூடுமன்றோ

பாடும் குயிலே பாடாதே

இந்தாடி நான் ஒரு முத்தம் தந்தேனே
இங்கே இருக்க வேண்டாம் புள்ளி மானே
இந்தாடி நான் ஒரு முத்தம் தந்தேனே 

சிந்தும் அழகோடும் மருளும் விழி கண்டால்
சிந்தும் அழகோடும் மருளும் விழி கண்டால்
வேள்விழியின் அழகை ஒப்புவதுண்டோடி 
என் வேள்விழியின் அழகை ஒப்புவதுண்டோடி 

இந்தாடி நான் ஒரு முத்தம் தந்தேனே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.