ஏப்ரல் மேயிலே பாடல் வரிகள்

Last Updated: Feb 07, 2023

Movie Name
Idhayam (1991) (இதயம்)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1991
Singers
Ilaiyaraaja
Lyrics
Vaali
ஏப்ரல் மேயிலே பசுமையே இல்லே காஞ்சு போச்சுடா
இந்த ஊரும் பிடிக்கலே உலகம் பிடிக்கலே
போரு போருடா
இது தேவையா... அட போங்கையா...
ஜூன் ஜூலையா...

பட்டாம் பூச்சிகள் பறக்குது பறக்குது 
கண்ணா மூச்சிகள் நடத்துது நடத்துது 
பச்சைப் பசுமைகள் தெரியுது தெரியுது
அழகு கிளிகள் நமது விழியில் வலம் வருதே

ஏப்ரல் மேயிலே பசுமையே இல்லே காஞ்சு போச்சுடா
இந்த ஊரும் பிடிக்கலே உலகம் பிடிக்கலே
போரு போருடா...


குர்தா மேக்சியும் சல்வார் கமீசும் சுமந்த பெண்களே
அ அ அ அ 
எங்கே என்று தான் இங்கே இன்று தான் வருந்தும் கண்களே
ஹயொ ஹயொ ஹயொ ஹயொ
வீட்டில் நிற்கிற காவல் காரரும் மொறச்சி பார்க்கிறார்
ஆமாமா
சோலைக் கொள்ளையின் பொம்மை போலவே
வெறச்சி போகிறார்
அட டட டட டட
டிரைவின் ஹோட்டலும் சாந்தோம் பீச்சும்
டல்லாய் தோன்றுதே பாருங்கள்
பன்னீர் பூக்களை பார்க்காதின்று
கண்ணீர் வார்க்கிறோம் நாங்கள்
நெஞ்சம் தாங்குமா... கண்கள் தூங்குமா...
துன்பம் நீங்குமா...

ஏப்ரல் மேயிலே பசுமையே இல்லே காஞ்சு போச்சுடா
இந்த ஊரும் பிடிக்கலே உலகம் பிடிக்கலே
போரு போருடா...


தத்தாத தாதத்த தா தா...(இசை)
தத்த தாரத்தா (இசை) 
தத்த தாரா... தாரா... ரத்த தா...ரா...ரா ரா
தா...லாலா லாலா லாலா லா...லாலா லாலா லா


காலேஜ் அழகியும் கான்வெண்ட் குமரியும் 
தியேட்டர் போகிறார்
ஹொ ஹொ ஹொ ஹொ
டாக்சி டிரைவரும் பார்த்து பார்த்து தான்
மீட்டர் போடுவார்
டூ டூ டூ டூ
காலை மாலைதான் வேலை பார்பவர்
மகிழ்ச்சி கொள்கிறார்
ஹ்ஹஹ் ஹஹ்ஹஹ் ஹா
வாலைக் குமரிகள் சாலை கடக்கையில்
வாயை பிளக்கிறார்
டெ டெ டெ டெ டெ
ஸ்டெல்லா மேரிசும் குயின் மேரிசும்
தென்றல் வீசிடும் பூந்தோட்டம்
வஞ்சிப் பாவைகள் தோன்றும்போது
நெஞ்சம் போடுதே ஆட்டம்
எங்கள் பாடுதான் சக்கப் போடுதான்
படா ஜோருதான்

ஏப்ரல் மேயிலே பசுமையே இல்லே காஞ்சு போச்சுடா
இந்த ஊரும் பிடிக்கலே உலகம் பிடிக்கலே
போரு போருடா
இது தேவையா... அட போங்கையா...
ஜூன் ஜூலையா...

பட்டாம் பூச்சிகள் பறக்குது பறக்குது 
கண்ணா மூச்சிகள் நடத்துது நடத்துது 
பச்சைப் பசுமைகள் தெரியுது தெரியுது
அழகு கிளிகள் நமது விழியில் வலம் வருதே

ஏப்ரல் மேயிலே பசுமையே இல்லே காஞ்சு போச்சுடா
இந்த ஊரும் பிடிக்கலே உலகம் பிடிக்கலே
போரு போருடா...

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.