தெய்வத் தாய் பாடல் வரிகள்

Dheiva Thaai
Movie Name Dheiva Thaai Dheiva Thaai
Movie Name (in Tamil) தெய்வத் தாய்
Starring M. G. Ramachandran, B.Saroja, Devi Nagesh
Music Viswanathan Ramamoorthy
Year 1964
Rating

5

Excellent (3) Vote
Good (0) Vote
Average (0) Vote
Fair (0) Vote
Poor (0) Vote