சாம கோழி கூவ சமஞ்சேனே பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 01, 2023

Movie Name
Aayiram Jenmangal (2020) (ஆயிரம் ஜென்மங்கள்)
Music
C. Sathya
Year
2020
Singers
Velmurugan
Lyrics
Yugabharathi
பெண் : சாம கோழி கூவ சமஞ்சேனே
ராசா ராசா என்ன பாக்காம
நீயும் போக ரெண்டு கண்ணுல நீரு
ஆறா ஓட தொல்லை கொடுக்காம சேரு சேரு

பெண் : சாம கோழி கூவ சமஞ்சேனே
ராசா ராசா என்ன பாக்காம
நீயும் போக ரெண்டு கண்ணுல நீரு
ஆறா ஓட தொல்லை கொடுக்காம சேரு சேரு

ஆண் : ஆமா நானும் கோயில் மணியாட்டோம்
ரோசா ரோசா என்ன கேக்காம
நீயும் போக என்ன சொல்லிடும் ஊரு
லேசா லேசா ஒத்த நொடியாட்டும் பாரு பாரு

பெண் : ஏலே ஏலோ
ஏலே ஏலோ
சந்தன பொட்டு
சந்தன பொட்டு
ஏலே ஏலே ஏலே
இல்லாலே இல்லாலே லே லே லே லே…..

பெண் : ஓலை பாய நானும் விரிச்சேனே
நானும் விரிச்சேனே
சேரா சேரா
நீயும் நீயும் நீயும் நீயும்……
சி சி சி சி……..
வெள்ளி மணியாரம்….காம்பாபோச்சி

பெண் : ஓலை பாய நானும் விரிச்சேனே
ராசா ராசா என்ன சேராம
நீயும் போக தங்கம் பித்தளையாச்சி
காலில் போட்ட வெள்ளி மணியாரம் காம்பாபோச்சி

ஆண் : பால போல நானும் கொதிச்சேனே
ரோசா ரோசா என்ன பாக்காம
நீயும் போக புல்லா வாங்குது மூச்சி
பாசம் காட்டும் என்ன நெருங்காம போற ஏச்சி

குழு : ஏலே ஏலோ
ஏலே ஏலோ
தந்தானே தந்னன்னானே
ஏலே ஏலே ஏலே
இல்லாலே இல்லாலே இல்லாலே
லே லே லே லே…….

பெண் : சீதை போல நானும் தவிச்சேனே
ராசா ராசா என்ன தூக்காம
ராமன் போக பச்சை தண்ணியும் சோறும்
தூரம் ஆக நித்தம் மெலிஞ்சேனே தேகம் தேகம்

பெண் : சீதை போல நானும் தவிச்சேனே
ராசா ராசா என்ன தூக்காம
ராமன் போக பச்சை தண்ணியும் சோறும்
தூரம் ஆக நித்தம் மெலிஞ்சேனே தேகம் தேகம்

ஆண் : கூர வேட்டி நானும் அணிஞ்சேனே
ரோசா ரோசா என்ன பாக்காமா
நீயும் போக நெத்தி பொட்டுல சொகம்
சார பாம்பா கொத்த துணியாத போதும் போதும்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.