ஒண்ணொண்ணா பாடல் வரிகள்

Movie Name
Annamitta Kai (1972) (அன்னமிட்ட கை)
Music
K. V. Mahadevan
Year
1972
Singers
P. Susheela, T. M. Soundararajan
Lyrics
Vaali
ஒண்ணொண்ணா ஒண்ணொண்ணா சொல்லு சொல்லு
இன்னும் இன்னும் மெதுவா
நெனச்சதை பொதுவா
ஒண்ணொண்ணா ஒண்ணொண்ணா சொல்லு சொல்லு
இன்னும் இன்னும் மெதுவா
நெனச்சதை பொதுவா


அங்கொண்ணு இங்கொண்ணு தவிக்குது தவிக்குது மனசு
எங்கேன்னு எப்போன்னு துடிக்குது துடிக்குது வயசு
ஒண்ணொண்ணா ஒண்ணொண்ணா சொல்லு சொல்லு
இன்னும் இன்னும் மெதுவா
நெனச்சதை பொதுவா


நான் ஆடையிட்டு மூடி வச்ச உடம்பு
அது ஆலையிட்டுப் பிழியாத கரும்பு
நெஞ்சில் வேரு விட்டு முளைக்குது எண்ணம்
அதை நீரு விட்டு வளக்கணும் இன்னும்
பட்டுப்பாய் இட்டுத்தான் படுக்குறபோதும்
பக்கத்துணை இல்லாட்டி துக்கம் வந்து மோதும்
ஒஹோஹோய் ஒஹோஹோய் ஒஹோஹோஹோய்..
ஒண்ணொண்ணா ஒண்ணொண்ணா சொல்லு சொல்லு
இன்னும் இன்னும் மெதுவா
நெனச்சதை பொதுவா


நான் தேயிலையக் கிள்ளி வரும் நேரம்
தென்றல் ஆசை நெஞ்சைக் கிள்ளி விட்டுப் போகும்
அந்தக் காயத்துக்கு மருந்தொண்ணு வேணும்
அது கட்டழகன் தொட்டவுடன் ஆறும்
கண்ணளந்து பார்த்த உடல் தள்ளித் தள்ளி நடிக்கும்
அதைக் கையளந்து பார்க்கையிலே
அள்ளி அள்ளிக் கொடுக்கும்
ஒஹோஹோய் ஒஹோஹோய் ஒஹோஹோஹோய்..
ஒண்ணொண்ணா ஒண்ணொண்ணா சொல்லு சொல்லு
இன்னும் இன்னும் மெதுவா
நெனச்சதை பொதுவா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.