விளக்கு வைப்போம் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Aathmaa (1993) (ஆத்மா)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1993
Singers
S. Janaki
Lyrics
Vaali
விளக்கு வைப்போம் விளக்கு வைப்போம்
ஒஹோ ஒஹோ ஹோ ஹோ ஹோ
குலம் விளங்க விளக்கு வைப்போம்
ஒஹோ ஒஹோ ஹோ ஹோ ஹோ
மணி விளக்கின் வாழைப்பூ வாழைப்பூ
திரி எடுத்து நெய் விட்டு நெய் விட்டு
தித்திக்கும் முத்துசுடர் ஆட

விளக்கு வைப்போம் விளக்கு வைப்போம்
ஒஹோ ஒஹோ ஹோ ஹோ ஹோ
குலம் விளங்க விளக்கு வைப்போம்
ஒஹோ ஒஹோ ஹோ ஹோ ஹோ

மரக்கிளையில் காற்றில் ஆடும்
மஞ்சள் கொடியே
ஒஹோ ஹோ ஒஹோ ஹோ
மனக்குறையை தீர்த்து வைக்கும்
மணிக் கொடியே
ஒஹோ ஹோ ஒஹோ ஹோ
குலமகளே கூடி நின்று
குலவையிட்டு பாடுவோம்
கொலுசு ஒளிக்க கோயில் முன்னே
கும்மிக்கொட்டி ஆடுவோம்
இருக்குதொரு சாமி தான்
ஓஹோ ஓஹோ ஒஹோ
உலகறிஞ்ச சேதி தான்
ஓஹோ ஓஹோ ஒஹோ
மறைஞ்சிருக்கும் நிறைஞ்சிருக்கும்
மறுப்பவங்க யாரு கூறடி

விளக்கு வைப்போம் விளக்கு வைப்போம்
ஒஹோ ஒஹோ ஹோ ஹோ ஹோ
குலம் விளங்க விளக்கு வைப்போம்
ஒஹோ ஒஹோ ஹோ ஹோ ஹோ

தலையெடுத்து தீமையெல்லாம்
தத்திக் குதிச்சா
ஒஹோ ஹோ ஒஹோ ஹோ
களையெடுத்து காத்திருப்பா
அம்மன் நினைச்சா
ஒஹோ ஹோ ஒஹோ ஹோ
அலைகடலை ஆணையிட்டு
அடக்கிடுவோர் யாரடி
அருமையிலுள்ள ஆதிசக்தி
பெருமைகளை கூறடி
நாத்திகத்தை பேசிட
ஓஹோ ஓஹோ ஒஹோ
நாக்கு தந்தது யாரடி
ஓஹோ ஓஹோ ஒஹோ
மறைஞ்சிருக்கும் நிறைஞ்சிருக்கும்
மறுப்பவங்க யாரு கூறடி

விளக்கு வைப்போம் விளக்கு வைப்போம்
ஒஹோ ஒஹோ ஹோ ஹோ ஹோ
குலம் விளங்க விளக்கு வைப்போம்
ஒஹோ ஒஹோ ஹோ ஹோ ஹோ
மணி விளக்கின் வாழைப்பூ வாழைப்பூ
திரி எடுத்து நெய் விட்டு நெய் விட்டு
அடி தித்திக்கும் முத்துசுடர் ஆட

விளக்கு வைப்போம் விளக்கு வைப்போம்
ஒஹோ ஒஹோ ஹோ ஹோ ஹோ
குலம் விளங்க விளக்கு வைப்போம்
ஒஹோ ஒஹோ ஹோ ஹோ ஹோ

ஒஹோ ஒஹோ ஹோ ஹோ ஹோ
ஒஹோ ஒஹோ ஹோ ஹோ ஹோ
ஒஹோ ஒஹோ ஹோ ஹோ ஹோ

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.