தில் தில் மனதில் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Mar 28, 2023

Movie Name
Mella Thirandhathu Kadhavu (1986) (மெல்ல திறந்தது கதவு)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1986
Singers
P. Susheela, S. P. Balasubramaniam
Lyrics
Vaali
தில் தில் தில் தில் மனதில்.. ஒரு தல் 
தல் தல் தல் காதல் லவ் லவ் லவ்..


தில் தில் தில் தில் மனதில் 
ஒரு தல் தல் தல் தல்காதல் 
ஆஹா.. தில் தில் தில் தில் மனதில்..
ஒரு தல் தல் தல் தல் காதல் 

ஜில் ஜில் இள நெஞ்சில் ஜல் ஜல் ஒரு ஊஞ்சல்
ஜில் ஜில் இள நெஞ்சில் ஜல் ஜல் ஒரு ஊஞ்சல்

ஆடல் பாடல் கூடல்

ஆ.. தில் தில் தில் தில் மனதில்
ஒரு தல் தல் தல் தல் காதல்


வளர்ந்த நாள் முதல் கார்குழலும் 
அழைக்குதே உன்னைப் பூச்சூட

மயக்கமேனடி பூங்குயிலே
தவிக்கிறேனடி நான் கூட

விளக்கு வைத்தால் துடித்திருப்பேன்
படுக்கையில் நான் புரண்டிருப்பேன்

கைகள் படாத இடந்தான் இப்போது
ஆசை விடாத சுகந்தான் அப்போது

ஏக்கம் ஏதோ கேட்கும்

ம்...ம் தில் தில் தில் மனதில்
ஒரு தல் தல் தல் காதல்

பெண் : ஜில் ஜில் இள நெஞ்சில் ஜல் ஜல் ஒரு ஊஞ்சல்
ஜில் ஜில் இள நெஞ்சில் ஜல் ஜல் ஒரு ஊஞ்சல்

ஆ ஆடல் பாடல் கூடல்

ஆ.. தில் தில் தில் மனதில்
ஒரு தல் தல் தல் காதல்


மழைக்கு ஏங்கிய மாந்தளிரே 
உனக்கு நான் சிறு தூறல்தான்

வியர்த்து வாடிய மெய் சிலிர்க்க
உனக்கு நான் மலைச்சாரல்தான்

அடுத்த கட்டம் நடப்பதெப்போ
எனக்கு உன்னைக் கொடுப்பதெப்போ

மாலையிடாமல் வசந்தம் வராது
வேளை வராமல் பெண் உன்னைத் தொடாது

போதும் போதும் ஊடல்

ஆ... தில் தில் தில் தில் மனதில் 
ஒரு தல் தல் தல் தல் காதல்

ஆஹா.. தில் தில் தில் தில் மனதில்
ஒரு தல் தல் தல் தல் காதல்

ஜில் ஜில் இள நெஞ்சில் ஜல் ஜல் ஒரு ஊஞ்சல்

ஜில் ஜில் இள நெஞ்சில் ஜல் ஜல் ஒரு ஊஞ்சல்

ஆடல் பாடல் கூடல்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.