மெல்ல திறந்தது கதவு பாடல் வரிகள்

Mella Thirandhathu Kadhavu
Movie Name Mella Thirandhathu Kadhavu
Movie Name (in Tamil) மெல்ல திறந்தது கதவு
Starring Mohan, Radha, Amala
Music Ilaiyaraaja
Year 1986
Rating

4.5

Plot

Tulasi (Radha) is a village girl. One day she gets a letter from her cousin Subramani(Mohan). She gets excited as they were close friends in childhood but Mohan left with his family to city. Subramani visits the village for his college thesis about folk songs. Tulasi is in love with Subramani but she is confused whether Subramani also loves her.

Tulasi's father passes away due to heart attack. When Subramani's mother arranges a marriage for Subramani with Tulsi he refuses. Because of this her mother died in frustration. Then Tulasi comes to her Uncle's house. Later a flashback comes in which Subramani is in love with Noorjahan (Amala). Since Noorjahan used to come to the music college with veil he has not seen her face. On a day when they plan to meet Noorjahan dies after she steps into quick sand. Finally whether Tulasi marries her beloved cousin Subramani is the story.

Excellent (122) Vote
Good (8) Vote
Average (6) Vote
Fair (5) Vote
Poor (7) Vote