பார்காதே ஒரு மாதிரி பாடல் வரிகள்

Movie Name
Ambikapathy (2013) (அம்பிகாபதி)
Music
A. R. Rahman
Year
2013
Singers
Vairamuthu
Lyrics
Vairamuthu
பார்காதே ஒரு மாதிரி...
இதுவரை பாராதது போல் பார்பதேனடி...

பார்காதே ஒரு மாதிரி...

நிலா முற்றங்களில் முத்தமா கேட்டேன்
ஹேய் மகாராணியே செல்வமா கேட்டேன்
உன் ஆயுலில் பாதியா கேட்டேன்
பூ புன்னகை ஒன்று தான் கேட்டேன்

பார்காதே ஒரு மாதிரி...

பாலைவனத்திலே தொலைந்த கண்ணீர் நானடி
அதை தேடி தேடி தேடி அடைந்து நீ
வைரம் என்று சொல்லடி அன்பே
தீயில் எரிந்தால் கரி தான் வைரம்
மார்பில் அணிந்தால் மோட்சம்
மோட்சம் அடைவேனா

பார்காதே ஒரு மாதிரி...
இதுவரை பாராதது போல் பார்பதேனடி...

பார்காதே ஒரு மாதிரி...
ஹோ... பார்காதே ஒரு மாதிரி...

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.