வய் திஸ் கொலைவெறி பாடல் வரிகள்

Last Updated: Feb 02, 2023

Movie Name
3 (Three) (2012) (3 (மூன்று))
Music
Anirudh Ravichander
Year
2012
Singers
Dhanush
Lyrics
Dhanush
Yo boys i am singing song
soup song
flop song

வய் திஸ் கொலைவெறி கொலைவெறிடி கொலைவெறிடி
வய் திஸ் கொலைவெறி கொலைவெறி கொலைவெறிடி

rhythm correct?

வய் திஸ் கொலைவெறி கொலைவெறி கொலைவெறிடி
maintain this
வய் திஸ் கொலைவெறி ....அடி (why this kolaveri..di)

distance la moon-u moon-u
moon-u color-u white-u
white background night-u nigth-u
night-u color-u black-u

வய் திஸ் கொலைவெறி கொலைவெறிடி கொலைவெறிடி
வய் திஸ் கொலைவெறி கொலைவெறி கொலைவெறிடி

white skin-u girl-u girl-u
girl-u heart-u black-u
eyes-u eyes-u meet-u meet-u
my future dark

வய் திஸ் கொலைவெறி கொலைவெறிடி கொலைவெறிடி
வய் திஸ் கொலைவெறி கொலைவெறி கொலைவெறிடி

மாமா notes எடுத்துக்கோ...
அப்பிடியே கைல sax எடுத்துக்கோ

பப்பப்பான்..பப்பப்பான் ..பப்பாபான் பப்பபா..
சரியா வாசி

சூப்பர் மாமா
ready 1 2 3 4.....
whaa wat a change over maama
ok maama now tune change-u

kaila glass
only english..

hand la glass..glass la scotch
eyes-u full-aa tear-u

empty life-u.. girl-u come-u
life reverse gear-u

lovvu lovvu ..oh my lovvu
you showed me bouv-u
cow-u cow-u holi cow-u
i want u hear now-u

god i m dying now-u
she is happy how-u
this song for soup boys-u
we dont have choice-u

வய் திஸ் கொலைவெறி கொலைவெறிடி கொலைவெறிடி
வய் திஸ் கொலைவெறி கொலைவெறி கொலைவெறிடி

வய் திஸ் கொலைவெறி கொலைவெறிடி கொலைவெறிடி
வய் திஸ் கொலைவெறி கொலைவெறி கொலைவெறிடி

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.