மௌவ்லாய சல்லி வசல்லிம் பாடல் வரிகள்

Movie Name
O Kadhal Kanmani (2015) (ஓ காதல் கண்மணி)
Music
A. R. Rahman
Year
2015
Singers
A. R. Ameen
Lyrics
மௌவ்லாய சல்லி வசல்லிம் தாயி மண் அபதன்
அலா ஹபீபி பிக்க கைரில் ஹல்கி குல்லிஹிமி

தா இல்லல்லாஹி ப ஃல் முஸ்தம்சி கூன பிஹி
முஸ்தம்சி கூன பிஹபலின் ஹைரி முன் ப ஃஸம்

முஹம்மதுன் சய்யிதுல் கவ்னய்னி வ தகலின்
வல் பரீகைனி மின் உர்பின் வ மின் அஜமி

தும்மர் ரிதா அன் அபி பக்ரின் வ அன் உமரின்
வ அன் அலியிய்யவ் வ அன் உஸ்மான தில் கறமி

யா ரப்பி பில் முஸ்தபா ப்ஹல்லி மக்சீதினா
வஹ் பிர் லனா மா மாதைய வசீய அல் கரமி

மௌவ்லாய சல்லி வசல்லிம் தாயி மண் அபதன்
அலா ஹபீபி பிக்க கைரில் ஹல்கி குல்லிஹிமி

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.