யே சினாமிகா பாடல் வரிகள்

Last Updated: Oct 01, 2023

Movie Name
O Kadhal Kanmani (2015) (ஓ காதல் கண்மணி)
Music
A. R. Rahman
Year
2015
Singers
Karthik
Lyrics
Vairamuthu
யே சினாமிகா சீரும் சினாமிகக
நீ போனால் கவிதை அனாதிகா

யே சினாமிகா சீரும் சினாமிகக
நீ போனால் கவிதை அனாதிகா
ஹே ஹே ஹே ய்யா

நீ என்னை நீங்காதே நீ என்னை நீங்காதே
நீ என்னை நீங்காதே நீ என்னை நீங்காதே
நீ என்னை நீங்காதே நீ என்னை நீங்காதே
நீ என்னை நீங்காதே நீ என்னை நீங்காதே
நீ என்னை நீங்காதே நீ என்னை நீங்காதே
நீ என்னை நீங்காதே நீ என்னை நீங்காதே
நீ என்னை நீங்காதே நீ என்னை நீங்காதே

இமைகளின் தாழ்வில் உடைகளின் தளர்வில்
என்னோடு பேச மட்டும் குயிலாகும் உன் குரலில்

வறண்ட உதட்டின் வரிப் பள்ளங்களில்
காதல் தானடி என் மீது உனக்கு

யே சினாமிகா சீரும் சினாமிகக
நீ போனால் கவிதை அனாதிகா

யே சினாமிகா சீரும் சினாமிகக
நீ போனால் கவிதை அனாதிகா
ஹே ஹே ஹே ய்யா

நீ என்னை நீங்காதே நீ என்னை நீங்காதே
நீ என்னை நீங்காதே நீ என்னை நீங்காதே

யே சினாமிகா சீரும் சினாமிகக
நீ போனால் கவிதை அனாதிகா

யே சினாமிகா சீரும் சினாமிகக
நீ போனால் கவிதை அனாதிகா

யே சினாமிகா சீரும் சினாமிகக
நீ போனால் கவிதை அனாதிகா

நீ என்னை நீங்காதே நீ என்னை நீங்காதே சினாமிகா
நீ என்னை நீங்காதே நீ என்னை நீங்காதே
நீ என்னை நீங்காதே நீ என்னை நீங்காதே
நீ என்னை நீங்காதே நீ என்னை நீங்காதே சினாமிகா
நீ என்னை நீங்காதே நீ என்னை நீங்காதே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.