மெண்டல் மனதில் பாடல் வரிகள்

Movie Name
O Kadhal Kanmani (2015) (ஓ காதல் கண்மணி)
Music
A. R. Rahman
Year
2015
Singers
Lyrics
லைலா 
Like a Like my லைலா 
Like a Like your லைலா 
Like a Like my லைலா

மன மன மன mental மனதில்
லக்க லக்க லக்க பொல்லா வயதில் 
டக்க டக்க டக்க கொட்டும் இசையில் 
ஓ கே என் கண்மணி மடியில்

மன மன மன mental மனதில்
லக்க லக்க லக்க பொல்லா வயதில் 
டக்க டக்க டக்க கொட்டும் இசையில் 
ஓ கே என் கண்மணி மடியில்

நேற்று என்பது இன்றில்லை
நாளை நினைப்பே ஓ.. தொல்லை 

Like a Like my லைலா லைலா 
இன்று மட்டும் king and queen ஆ

மன மன மன mental மனதில்
லக்க லக்க லக்க பொல்லா வயதில் 
டக்க டக்க டக்க கொட்டும் இசையில் 
ஓ கே என் கண்மணி மடியில்


லைலாாாா
Like a Like my லைலா 
Like a Like your லைலா 

Like a Like my லைலா
கண்ணாலே கிள்ளாதே 
சீண்டாமல் செல்லாதே
தொட்டாலே துள்ளாதே
விட்டாலும் போகாதே 

கல்யாணம் கச்சேரி 
சம்சாரம் சம்மந்தி
பெண்பிள்ளை ஆண்பிள்ளை 
அய்யய்யோ ஓ மானே 

மன மன மன mental மனதில்
லக்க லக்க லக்க பொல்லா வயதில் 
டக்க டக்க டக்க கொட்டும் இசையில் 
ஓ கே என் கண்மணி மடியில்

மன மன மன mental மனதில்
லக்க லக்க லக்க பொல்லா வயதில் 
டக்க டக்க டக்க கொட்டும் இசையில் 
ஓ கே என் கண்மணி மடியில்

நேற்று என்பது இன்றில்லை
நாளை நினைப்பே ஓ.. தொல்லை 


Like a Like my லைலா லைலா 
இன்று மட்டும் king and queen ஆ

மன மன மன mental மனதில்
லக்க லக்க லக்க பொல்லா வயதில் 
டக்க டக்க டக்க கொட்டும் இசையில் 
ஓ கே என் கண்மணி மடியில்

லைலாாாா
Like a Like my லைலா 
Like a Like your லைலா 
Like a Like my லைலா 
Like a Like your லைலா 
லைலாாாா 

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.