பட்டய கேளப்பனும் பாண்டியா பாடல் வரிகள்

Pattaya Kelappanum Pandiya
Movie Name Pattaya Kelappanum Pandiya
Movie Name (in Tamil) பட்டய கேளப்பனும் பாண்டியா
Starring Vidharth, Manisha Yadav, Soori
Music Aruldev
Year 2014
Rating

4

Excellent (9) Vote
Good (0) Vote
Average (0) Vote
Fair (1) Vote
Poor (1) Vote