துளி விசம் பாடல் வரிகள்

Thuli Visham
Movie Name Thuli Visham
Movie Name (in Tamil) துளி விசம்
Starring Sivaji Ganesan, Krishna Kumari, K. R. Ramaswamy
Music K. N. Dandayudhapani Pillai
Year 1954
Excellent (0) Vote
Good (0) Vote
Average (0) Vote
Fair (0) Vote
Poor (0) Vote