உச்சியில உதிச்சவனே பாடல் வரிகள்

Movie Name
Mundasupatti (2014) (முண்டசுப்பட்டி)
Music
Sean Roldan
Year
2014
Singers
Vivek Narayan
Lyrics
Muthamil
உச்சியில உதிச்சவனே எங்க மத்தியில குதிச்சவனே
கண் முழிச்சு காத்தவனே பொன் முடிச்சு போட்டவனே
தொத்து நோயா தெரிஞ்ச வித்தை வித்தையெல்லாம் நீ புரிஞ்ச
சுத்தமாக எங்க தேசம் நித்தமெல்லாம் பூத்திருக்கு
சிந்தனை எல்லாம் உம் பெருமை பேசி சிறக்க வச்சோம்
சந்தனம் சவ்வாது பூசி சந்நிதிய மணக்க வச்சோம்
எங்க வாழ்க்கை கெட்டியாக கொட்டி கொட்டி கொடுக்கும்
நீயா உன்ன கும்பிட்டு கொண்டாடும் இந்த முண்டாசுப்பட்டி
உனக்கு முண்டாசு கட்டி உச்சியில 
உச்சியில உதிச்சவனே எங்க மத்தியில குதிச்சவனே
கண் முழிச்சு காத்தவனே பொன் முடிச்சு போட்டவனே
வானமுனி வானமுனி நீ வந்த பின்னே ஏது பிணி
வானமுனி வானமுனி நீ வந்த பின்னே ஏது பிணி
அண்டம் அதிர ஜக ஜக ஜக எங்க அங்கம் குளிர ஜக ஜக ஜக
வந்திறங்கி வச்சவன் நீ. மாரி மழை பெய்ய வச்ச மனசு 
வயிறு நிறைய வச்ச கோடி வருஷம் நீ இருந்து எங்க குலவிளக்க
யேத்திடனும் 
உச்சியில உதிச்சவனே எங்க மத்தியில குதிச்சவனே
கண் முழிச்சு காத்தவனே பொன் முடிச்சு போட்டவனே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.