கில்லாடி ஒருத்தன் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Mundasupatti (2014) (முண்டசுப்பட்டி)
Music
Sean Roldan
Year
2014
Singers
Anthony Dasan
Lyrics
Muthamil
கில்லாடி ஒருத்தன் அல்லாடி அலஞ்சானே
இவன் பின்னாடி ஒருத்தன் திண்டாடி திரிஞ்சானே
பந்தாடி ஒருத்தன் கொண்டாடி சிரிக்க
முன்னாடி நின்னானே
தள்ளாடி இருக்க என்னாகும் முடிவு
தன்னானே தன்னானே
எல்லாமே ஆளுற பூமி நீ
நல்லாத்தான் ஒரு வழி காமி
சொல்லாம கடைக்கண்ணும் கிள்ளாம கொடுக்கனுமே
எல்லாமே நீதானே
முன்னோர நினச்சுக்க போரானிவன்
முன்னேற துணிஞ்சுதான் வாரான்   
மண்ணோட விழுந்து பொன்னோட எழுந்து
வின்னாழ வருவானே
பொல்லாத உலகம் நில்லாது கலங்கதான்
கல்லாம எதுவும் செல்லாது 
ஒசரந்தான் வந்தாலும் சரிதான் போனாலும்
சரிதான் என்னாகும் பார்ப்போமே
பென்னாச பிரந்து எல்லாமே மறந்து
சில்லாக பறந்தானே
கைகாலு மொளைச்சதும் போதுமிவன்
கண்ணதான் மறைக்குது பாவம் பித்தாக பிடிக்க
பிஞ்சாக துடிக்க மொத்தமா போனேனே
ஒன்னொன்னா ஏறுது பாரம் இவன்
உக்கார ஏத்துங்க நேரம் உல்லாசம்
உணர ஊரெல்லாம் அறியாக்கோமாளி ஆனானே..

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.