ஆம்பள சிங்கம் டா பாடல் வரிகள்

Movie Name
Mundasupatti (2014) (முண்டசுப்பட்டி)
Music
Sean Roldan
Year
2014
Singers
Haricharan, Sean Roldan
Lyrics
Muthamil
காற்றும் என் கால சுத்தும்
கட்டளைக்கு யேங்கி நிக்க கண்ணதான்
காட்டிபுட்ட ஒன்னும் இல்ல டா
நான் ஆம்பள சிங்கம் டா
நான் ஆம்பள சிங்கம் டா
மிஞ்சிதான் போனதில்ல
மிஞ்சுனாலும் கெஞ்சவில்ல
பாசத்த காட்டிபுட்ட
பச்ச புள்ள டா
நான் ஆம்பள சிங்கம் டா
நான் ஆம்பள சிங்கம் டா
தடைகள் தாண்டிடும் நெஞ்சில்
பகையை கண்டு பயமில்ல
தேடி தான் போனதில்ல
வந்த வம்ப விட்டதில்ல
வஞ்சித்து வாழ்ந்ததில்ல
வரலாறு டா
நான் ஆம்பள சிங்கம் டா
நான் ஆம்பள சிங்கம் டா
வின்கல்லு மோதினாலும் மோதிரமா போட்டுக்குவேன்
போட்டினு வந்துபுட்டா மோதி பாரு டா
நான் ஆம்பள சிங்கம் டா
நான் ஆம்பள சிங்கம் டா
நீதியும் நேர்மையும் என் இரண்டு கண்களடா
சோதனையில் கூட தோர்த்ததில்ல டா
அரசியல் இல்லா அரசனும் நானடா
ஏழைக்கெல்லாம் என்றும் வேலைக்காரன் டா
சுழன்று அடிக்கும் புயலும் நானடா
இருண்ட பூமியில் விடியல் பாரடா
இடியும் புயலும் மழையும் எனக்குள் பொங்கிபுட்ட
எரிமலதானடா 
காற்றும் என் கால சுத்தும்
கட்டளைக்கு யேங்கி நிக்க கண்ணதான்
காட்டிபுட்ட ஒன்னும் இல்ல டா
நான் ஆம்பள சிங்கம் டா
நான் ஆம்பள சிங்கம் டா
மிஞ்சிதான் போனதில்ல
மிஞ்சுனாலும் கெஞ்சவில்ல
பாசத்த காட்டிபுட்ட
பச்ச புள்ள டா
நான் ஆம்பள சிங்கம் டா
நான் ஆம்பள சிங்கம் டா
தடைகள் தாண்டிடும் நெஞ்சில்
பகையை கண்டு பயமில்ல

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.