என் நெஞ்சமே கண் துஞ்சுமோ பாடல் வரிகள்

Movie Name
Kaithiyin Theerpu (1986) (கைதியின் தீர்ப்பு)
Music
R. Ramanujam
Year
1986
Singers
T. M. Soundararajan
Lyrics
T. R. Bharathy

என் நெஞ்சமே கண் துஞ்சுமோ
நான் வாழ்வதே நீ வாழவே
நினைவிலும் கனவிலும்
நினைக்கிறேன் துடிக்கிறேன்
என் நெஞ்சமே கண் துஞ்சுமோ
நான் வாழ்வதே நீ வாழவே

புகைந்திடும் எரிமலை வெடித்திடும் வேளையில்
விதைத்தவன் வினைகளை அறுத்திடும் நாள் இது
புகைந்திடும் எரிமலை வெடித்திடும் வேளையில்
விதைத்தவன் வினைகளை அறுத்திடும் நாள் இது

தடையை உடைத்து கடமை முடித்து வாழ்ந்திட
தடையை உடைத்து கடமை முடித்து வாழ்ந்திட
நினைவிலும் கனவிலும்
நினைக்கிறேன் துடிக்கிறேன்
என் நெஞ்சமே கண் துஞ்சுமோ
நான் வாழ்வதே நீ வாழவே...

உதிப்பதோ சூரியன் உதிப்பதோ சூரியன்
மறைப்பதோ பனித்துளி
நினைத்ததை முடிப்பவன்
நெருங்கினால் புலியிவன்

தடையை உடைத்து கடமை முடித்து வாழ்ந்திட
தடையை உடைத்து கடமை முடித்து வாழ்ந்திட
நினைவிலும் கனவிலும்
நினைக்கிறேன் துடிக்கிறேன்

என் நெஞ்சமே கண் துஞ்சுமோ
நான் வாழ்வதே நீ வாழவே...
நினைவிலும் கனவிலும்
நினைக்கிறேன் துடிக்கிறேன்....

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.