கைதியின் தீர்ப்பு பாடல் வரிகள்

Kaithiyin Theerpu
Movie Name Kaithiyin Theerpu
Movie Name (in Tamil) கைதியின் தீர்ப்பு
Starring Vijaya Bharathy, Jaisankar, Urvasi
Music R. Ramanujam
Year 1986
Excellent (0) Vote
Good (0) Vote
Average (0) Vote
Fair (0) Vote
Poor (0) Vote