நிலா நீ வா விழா காண பாடல் வரிகள்

Movie Name
Kaithiyin Theerpu (1986) (கைதியின் தீர்ப்பு)
Music
R. Ramanujam
Year
1986
Singers
S. P. Balasubramaniam, S. P. Sailaja
Lyrics
Muthulingam

நிலா நீ வா விழா காண வா வா
நிலா நீ வா விழா காண வா வா
நிலா நீ வா விழா காண வா வா

காதல் நீராடும் பொன் மாலை
காமன் தேரோடும் வேளை
காதல் நீராடும் பொன் மாலை
காமன் தேரோடும் வேளை

இன்ப தீபங்கள் ஏற்றும் உள்ளங்கள்
எண்ணம் ஈடேறும் வேளை
இன்ப தீபங்கள் ஏற்றும் உள்ளங்கள்
எண்ணம் ஈடேறும் வேளை

கண்ணாலே சங்கீதம் தினம் பாடு
தன்னாலே உண்டாகும் சுகம் நூறு
நீலவான மேகம் போல
நெஞ்சம் இன்று ஊஞ்சலாடுதே

நிலா நீ வா...விழா காண வா வா
நிலா நீ வா...விழா காண வா வா

ஆசை அலை வந்து மோதும்
அன்பு கரை சென்று சேரும்
ஆசை அலை வந்து மோதும்
அன்பு கரை சென்று சேரும்

மோகக் கடல் தாண்டி நாமும்
கரை சேர தேகம் ஓடங்களாகும்
மோகக் கடல் தாண்டி நாமும்
கரை சேர தேகம் ஓடங்களாகும்

உன்னாசை பொன்னோடம் நான்தான்
உன் பார்வை எந்நாளும் தேன்தான்
நீலவான மேகம் போல
நெஞ்சம் இன்று ஊஞ்சலாடுதே....

நிலா நீ வா...விழா காண வா
நிலா நீ வா...விழா காண வா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.