அன்புக்கு நான் அடிமை பாடல் வரிகள்

Movie Name
Indru Pol Endrum Vaazhga (1977) (இன்று போல் என்றும் வாழ்க)
Music
M. S. Viswanathan
Year
1977
Singers
K. J. Yesudas
Lyrics
Muthulingam
அன்புக்கு நான் அடிமை

தமிழ் பண்புக்கு நான் அடிமை

நல்ல கொள்கைக்கு நான் அடிமை

தொண்டர் கூட்டத்தில் நான் அடிமை

அன்புக்கு நான் அடிமை

தமிழ் பண்புக்கு நான் அடிமை

இன்பங்கள் இங்கே பொங்கி வழியும்

முகங்கள் நான் பார்க்கிறேன்

இதயம் எங்கும் பாலைவனம் போல்

இருக்கும் நிலை பார்க்கிறேன்

அன்பு பணிவு அடக்கம் எங்கே

தேடி பார்த்தேன் தென்படவில்லை

(அன்புக்கு நான் அடிமை )

குடிக்கும் நீரை விலைகள் பேசி

கொடுக்கும் கூட்டம் அங்கே

இருக்கும் காசை தண்ணீர் போலே

இரைக்கும் கூட்டம் இங்கே

ஆடை பாதி ஆளும் பாதி

அறிவும் பாதி ஆனது இங்கே

அன்புக்கு நான் அடிமை

உள்ளத்தில் ஒன்று உதட்டில் ஒன்று

உறவு கொண்டீர்களே

கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாட்டை

மறந்து போனீர்களே

நாகரீகம் என்பது எல்லாம்

போதையான பாதை அல்ல

அன்புக்கு நான் அடிமை

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.