காற்றாகக் காதல் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Mar 25, 2023

Movie Name
Veyil (2006) (வெயில்)
Music
G. V. Prakash Kumar
Year
2006
Singers
Lyrics
Na. Muthukumar
காற்றாகக் காதல் நுழைகிறதே
குடையாக மனசு விரிகிறதே

நெடுஞ்சாலை பூவில் மழை வருதே
நனையாத தீவில் நளை வருதே

காற்றாகக் காதல் நுழைகிறதே
குடையாக மனசு விரிகிறதே

நெடுஞ்சாலை பூவில் மழை வருதே
நனையாத தீவில் நளை வருதே

இனி இவனுக்கென்ன ஆகும்
இவன் இதயம் உடைந்து போகும்

உடைந்த துண்டு ஒவ்வொன்றும்
இனி அவளைத் தேடி ஓடும்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.