லேடியோ பாடல் வரிகள்

Last Updated: Mar 25, 2023

Movie Name
I (Ai) (2015) (ஐ)
Music
A. R. Rahman
Year
2015
Singers
Nikita Gandhi
Lyrics
Madhan Karky
கசடதபற ஞஙனநமன ரபடதபட
கசடதபற knockout ladio
ஞஙனநமன fashion ladio
ரபடதபட rocketladio
32 32 32 super model ladio

Ladio beautiful ladio, sexy ladio, Likes kodiyo .

பனிக்கூழ் இவள் பார்க்கும் பார்வையோ ஹோ
குளம்பி வாசம் இவள் கூந்தலோ
உருளை சீவல் இவள் பேசும் சொற்களோ
குளிர்பானமோ உற்சாகமோ
நாவில் ஏறி காவிக் கண்டை கூவி விற்கின்றாள்
பல்லுக்குலே மெல்லும் கோந்தை ஒட்டிக்கொள்கின்றாள்
பெண்களை பாதை ஒன்றில் மகிழுந்தில் கூட்டி செல்கின்றாள்

Ladio beautiful ladio, sexy ladio, Likes kodiyo .

கசடதபற knockout ladio
ஞஙனநமன fashion ladio
ரபடதபட rocket ladio
32 32 32 super model ladio
கசடதபற ஞஙனநமன ரபடதபட 32 32 32 32 …

வழலை நுரை அணியும் மழலை
வளையல் அணியும் ஒரு வானவில்
புடவை சூடும் ஒரு பிறை நிலவு
இவள் பூமிக்கே ஒரு மாதிரி
பூத்துள் தூவும் மேகம் போலே வானில் ஊர்கின்றாள்
கற்பாதனி காற்றாய் மாறி மூச்சில் சேர்கின்றாள்
நுண்ணலை பாயும் அடுபோன்றில் நெஞ்சை வாட்டி செல்கின்றாள்

Ladio beautiful ladio, sexy ladio, Likes kodiyo .

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.