அல்லி விழி அசைய பாடல் வரிகள்

Movie Name
Malliyam Mangalam (1961) (மல்லியம் மங்களம்)
Music
T. A. Kalyanam
Year
1961
Singers
S. Janaki
Lyrics

அல்லி விழி அசைய
அழகு மலர் கை அசைய
முல்லை வரிசை தெரிய
மோகன இதழ் திறந்தே ஆ...ஆ...ஆ.
ஓவியம் சிரிக்குது........

ஓவியம் சிரிக்குது உள்ளம் தன்னை மயக்குது
ஓவியம் சிரிக்குது உள்ளம் தன்னை மயக்குது

காவியக் கண்கள் ரெண்டும் காதலிசை பாடுது
காவியக் கண்கள் ரெண்டும் காதலிசை பாடுது
கானமயில் போலே வந்து தானாக ஆடுது
ஓவியம் சிரிக்குது உள்ளம் தன்னை மயக்குது

அருகினில் ஓடி வந்தே அமுத மொழி பேசுது
அமுத மொழி பேசுது
ஆசையோடு இன்பம் தன்னை
அள்ளி அள்ளி வீசுது
பருவமேனி வண்ணம் காட்டி
உரிமையோடு அழைக்குது...

ஓவியம் சிரிக்குது உள்ளம் தன்னை மயக்குது
ஓவியம் சிரிக்குது உள்ளம் தன்னை மயக்குது

 

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.