அம்மா என்னாசை நிறைவேறுமா பாடல் வரிகள்

Movie Name
Malliyam Mangalam (1961) (மல்லியம் மங்களம்)
Music
T. A. Kalyanam
Year
1961
Singers
P. Susheela
Lyrics
Kuyilan

அம்மா.....அம்மா என்னாசை நிறைவேறுமா
அம்மா என்னாசை நிறைவேறுமா
அன்னையே நீ எந்தன் கண் முன்னே வந்தொரு
ஆறுதல் சொல்லிடுவாயோ – உன்
அன்பை பொழிந்திடுவாயோ.....(அம்மா)

என் குல தெய்வம் உன்னையல்லால் வேறு
இல்லையென நினைத்தேனே இன்று
இன்னொரு தெய்வம் கண்டேனே ஏ....ஏ..
அம்மா அம்மா இன்று
இன்னொரு தெய்வம் கண்டேனே......(அம்மா)

உள்ளத்திலே ஒரு ஜோதி பிறந்தது
அம்மா......அம்மா.......அம்மா.......
ஒளியை மறைத்திடுவாயோ – அதன்
சுடரை அணைத்திடுவாயோ...(அம்மா)

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.